Τα νέα των μελών μας

Grant Thornton: Έρευνα Grant Thornton για την Φιλοξενία: Υψηλά αντανακλαστικά και ανθεκτικότητα του κλάδου το «κλειδί» για την επόμενη μέρα

 

undefined

Στην εκπόνηση καίριας έρευνας, ενόψει και της επαναλειτουργίας του τουριστικού κλάδου στη χώρα μας, αλλά και της εξέτασης της παραγωγικής ανασυγκρότησης του τουριστικού προϊόντος, υπό τον τίτλο «Η στρατηγική σημασία της Φιλοξενίας για την Ελλάδα», προχώρησε η Grant Thornton, για λογαριασμό του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.  

H έρευνα, που παρουσιάστηκε σε κοινή διαδικτυακή Συνέντευξη Τύπου της Grant Thornton και του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας, προσδιορίζει τη δυναμική της Φιλοξενίας για τη χώρα, καθώς παράλληλα αναδεικνύει τα πολλαπλασιαστικά οφέλη που προκύπτουν μέσω της εξέτασης της διασύνδεσής της με τους λοιπούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας και τονίζει την αναγκαιότητα διεύρυνσης της ανθεκτικότητας του κλάδου σε συστημικές (οικονομικές) και μη συστημικές (υγειονομικές – πανδημία COVID-19) κρίσεις. 

Έρευνα 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα, η διάχυση ωφελειών της Φιλοξενίας στην Ελλάδα επιμερίζεται σε 17 κλάδους οικονομικής δραστηριότητας και 9 τομείς. Η μέση ετήσια συνεισφορά της Φιλοξενίας είναι περίπου στα 1 δισ. ευρώ, ποσό που διαμορφώνεται μόνο από την υλοποίηση επενδύσεων ανακαίνισης ξενοδοχειακών μονάδων.

Παράλληλα, η έρευνα από τις επενδύσεις στη Φιλοξενία (σύνολο καταλυμάτων και μονάδων εστίασης) καταγράφει μέση ετήσια συνεισφορά στην οικονομία της χώρας ποσού 1,5 δισ. ευρώ. Το ύψος των ετήσιων επενδύσεων σε ανακαινίσεις αγγίζει το 1 δισ. ευρώ, ενώ η δημιουργία νέων καταλυμάτων φθάνει τα 170 εκατ. ευρώ. Επίσης οι λοιπές επενδύσεις σε καταλύματα ανέρχονται στα 300 εκατ. ευρώ ετησίως και σε 140 εκατ. ευρώ ανέρχονται τα κονδύλια επενδύσεων στις μονάδες εστίασης. Όπως υπογραμμίζει η μελέτη, η Φιλοξενία αποτελεί τον πρώτο κλάδο σε επίπεδο προσφοράς θέσεων εργασίας (1 στις 4 θέσεις εργασίας είναι αποτέλεσμα της Φιλοξενίας).

Ταυτόχρονα, η μελέτη της Grant Thornton εξετάζοντας την εξέλιξη του κύκλων εργασιών της Φιλοξενίας κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, παρατηρεί μεταξύ άλλων ότι κατάφερε να αντιμετωπίσει άμεσα τις οικονομικές απώλειες της κρίσης, παρουσιάζοντας αύξηση σε επίπεδο κύκλου εργασιών όταν το σύνολο της οικονομίας παρουσίασε σωρευτικές απώλειες 11 δισ. ευρώ περίπου.

Μάλιστα, αποτέλεσε έναν από τους τρεις κυριότερους τομείς που σημείωσαν αύξηση στον κύκλο εργασιών κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης κατά 3 δισ. ευρώ, καθώς η ικανότητα του κλάδου της Φιλοξενίας να ανταποκριθεί άμεσα στις οικονομικές συνέπειες της οικονομικής κρίσης φανερώνει τον υψηλό βαθμό ανθεκτικότητας σε συστημικές κρίσεις.

Παράλληλα, βάσει του βαθμού ανθεκτικότητας σε μη συστημικές κρίσεις (υγειονομική κρίση COVID-19), μέσω της στατιστικής συσχέτισης των οικονομικών μεγεθών Φιλοξενίας με μεγέθη ζήτησης (τουριστική κίνηση), προκύπτουν λιγότερες απώλειες του κύκλου εργασιών στη Φιλοξενία δεδομένης και της πτώσης της τουριστικής κίνησης το 2020, καθώς και η  δυνατότητα της Φιλοξενίας να συγκρατεί το μέγεθος των απωλειών που δημιουργούνται από μη συστημικές κρίσεις.

Βάσει της συσχέτισης ο κύκλος εργασιών για το 2020 θα ήταν 4,7 δισ. ευρώ (με 8,4 δισ. ευρώ απώλειες). Ωστόσο, αναφέρεται ο πραγματικός κύκλος εργασιών ήταν εν τέλει 30% μεγαλύτερος (6,1 δισ. ευρώ), φανερώνοντας ουσιαστικά τη δυνατότητα της Φιλοξενίας στη συγκράτηση απωλειών από μη συστημικές κρίσεις.

Σημειώνεται δε, πως η Φιλοξενία χαρακτηρίζεται από δυνατότητα ταχείας αντιμετώπισης και απόκρισης σε εξωγενείς μεταβολές (επαναφορά στο ήμισυ του έτους), καθώς χαρακτηρίζεται από υψηλότερη ικανότητα απορρόφησης συγκριτικά με λοιπούς κλάδους (εμπόριο, κατασκευές, χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες κλπ.).

Άξιο λόγου είναι επίσης, πως η Φιλοξενία εμφανίζει σημάδια ταχείας επαναφοράς σε απώλειες του κύκλου εργασιών που προκύπτουν από εξωγενείς παράγοντες, ενώ διαθέτει υψηλότερη ικανότητα απορρόφησης των αρνητικών οικονομικών κύκλων και άμεσης απόδοσης των πόρων που εν τέλει επενδύονται σε αυτή.

Στην τοποθέτησή του ο συντονιστής της μελέτης και Principal, Head of Strategy and Investments της Grant Thornton στην Ελλάδα, Δρ. Παναγιώτης Πρόντζας, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «ο στόχος της έρευνας ήταν να αναδείξει τη στρατηγική σημασία της Φιλοξενίας για την Ελλάδα, καθώς συνεισφέρει καταλυτικά στην παραγωγική δυναμική της χώρας. Είμαστε πολύ περήφανοι που συνεχίζουμε για ακόμα μία χρονιά την εποικοδομητική συνεργασία μας με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος, μέσω της οποίας δίνουμε έμφαση στη συνεισφορά της Φιλοξενίας (καταλύματα και εστίαση). Τα στοιχεία της έρευνας για την περίοδο 2015-2019 μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο ρόλος τους κλάδου των καταλυμάτων και της εστίασης είναι ιδιαίτερα καθοριστικός για την εγχώρια οικονομία, ενώ εξίσου σημαντική είναι και η συμβολή της Φιλοξενίας στην περιφερειακή ανάπτυξη. Παράλληλα, ο κλάδος των καταλυμάτων και της εστίασης εξακολουθεί να αποτελεί τον 1ο κλάδο με το μεγαλύτερο μέγεθος απασχόλησης, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι η Φιλοξενία μόνο το 2019 δημιούργησε πάνω από 20.000 θέσεις εργασίας (καθαρή συμβολή). Τα παραπάνω δεδομένα έρχονται να επισφραγίσουν τη συνολική συνεισφορά της Φιλοξενίας στην παραγωγική δυναμική της Ελλάδας, καθώς η έρευνά μας εντόπισε τη συνεισφορά των επενδύσεων ανακαίνισης της Φιλοξενίας σε 17 κύριους κλάδους και 9 τομείς της χώρας. Παρά τις δυσμενείς συνθήκες, ο κλάδος συγκράτησε έως έναν βαθμό τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας, με τον συνολικό κύκλο εργασιών για το 2020 να κυμαίνεται σε καλύτερα επίπεδα σε σχέση με την τεράστια μείωση των τουριστικών αφίξεων. Η ανθεκτικότητα που επιδεικνύει ο κλάδος τόσο σε συστημικές όσο και σε μη συστημικές κρίσεις, όπως αυτή του Covid-19, μαρτυράει ότι εφόσον στηριχθεί και ενισχυθεί περαιτέρω στο προσεχές διάστημα, θα προσφέρει μεγαλύτερη δυναμική στην οικονομία της χώρας μακροπρόθεσμα».

Μεθοδολογία της Έρευνας 

Όσον αφορά τη μεθοδολογία που ακολούθησε η έρευνα, αυτή εξετάζει τα βασικά μεγέθη της Φιλοξενίας (κύκλος εργασιών, προστιθέμενη αξία, απασχόληση, κλπ.), εντοπίζει τους «συνδεδεμένους κλάδους» και εκτιμά τη συνεισφορά σε αυτούς από την υλοποίηση επενδύσεων στη Φιλοξενία, ενώ εξετάζει και τον βαθμό ανθεκτικότητας του κλάδου μέσα από παραμετροποίηση και μοντελοποίηση του βαθμού «ευαισθησίας» του και του χρόνου επαναφοράς του.   

Σε σχέση με τα εργαλεία ανάλυσης χρησιμοποιήθηκε η στατιστική επεξεργασία πρωτογενών μακροοικονομικών στοιχείων από εγχώριες και διεθνείς βάσεις δεδομένων, η ανάλυση μικροοικονομικών στοιχείων (σε επίπεδο εταιρειών) για τον προσδιορισμό βασικών οικονομικών μεγεθών και δεικτών και η διενέργεια οικονομετρικών αναλύσεων (μέσω γραμμικών και μη γραμμικών υποδειγμάτων), καθώς και έρευνας πεδίου για την εκτίμηση της σχετικής ευαισθησίας και της συνεισφοράς στους λοιπούς κλάδους. 

Ολόκληρη η μελέτη της Grant Thornton ΕΔΩ.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το:

Τμήμα Marketing & Client Experience

T: 213 0990 995

Φ: 210 7212222

E: marketing@gr.gt.com 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο