Τα νέα των μελών μας

GIATA: Sleap.io Partners with GIATA to Revolutionise Personalized Hotel Offers

Berlin, 11.10.2023. Sleap.io, the world’s first native Web3 hotel booking platform that utilizes blockchain data to deliver tailored hotel offers directly to customers’ wallets, will now use GIATA MultiCodes, the world’s largest hotel database that delivers unique property information and valuable supplier information.

Sleap.io will be able to eliminate duplications in both global and local travel platforms. By leveraging the vast and accurate information contained within GIATA MultiCodes, Sleap.io can now ensure that customers encounter seamless and accurate booking experiences, enhancing user satisfaction and loyalty.

“We are excited to take this giant leap forward and provide our users with an unmatched personalised hotel booking experience, powered by the most comprehensive and accurate data available. This integration streamlines the booking process, delivering convenience and efficiency to users seeking their ideal accommodations.”
Mathis Boldt | CEO at GIATA

One of the key advantages offered by GIATA MultiCodes is its ability to keep essential booking engine information up-to-date, such as Hotel Name, Address, Geocode, Star Ratings, and Images, thanks to the frequently updated MultiCodes database. This commitment to accuracy elevates Sleap.io’s service and ensures that users’ decisions are well-informed when selecting their preferred hotel options.

“Our partnership with GIATA has propelled our platform’s launch, granting us direct access to a vast array of hotel content and mapping, expediting our journey to reshape the hospitality industry.”
Michael Ros | Founder & CEO at Sleap.io

About Sleap.io:
Sleap.io is a groundbreaking tech company that leverages blockchain data to transform the hotel booking industry.
Spearheading a new phase in the travel industry, Sleap.io is a breakthrough blockchain-based Online Travel Agency (OTA) that fuses crypto payments, AI-powered personalization, and NFTs to offer unmatched hotel booking experiences tailored to each traveller’s distinct taste.
By utilising cutting-edge technology and intuitive user experiences, Sleap.io is reshaping the future of hotel bookings.

Press contact
Michael Ros
Executive Director & CEO
ros@sleap.io

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο