Τα νέα των μελών μας

ELIT Language Services: Η ELIT Language Services πάροχος διερμηνείας για τη διαπίστευση JCI

undefined

 

Δύο από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά νοσοκομεία της χώρας απέκτησαν ή ανανέωσαν πρόσφατα τη διαπίστευσή τους κατά JCI. Η Joint Commission International (JCI) είναι διεθνές πρότυπο διαπίστευσης υπηρεσιών υγείας. 

Η διαπίστευση ενός νοσοκομείου κατά JCI απαιτεί μακρόχρονη προετοιμασία η οποία συνήθως υπερβαίνει τα δύο χρόνια. Η JCI αποστέλλει μετά ομάδα εμπειρογνωμόνων-επιθεωρητών με διεθνή πείρα (ιατρούς, νοσηλευτές, διοικητικούς), οι οποίοι αξιολογούν επί τόπου πάνω από χίλιες μετρήσιμες απαιτήσεις του προτύπου. 

Μέσω συνεντεύξεων με το προσωπικό, τους ασθενείς και τη διοίκηση, καθώς και επιτόπιας επιθεώρησης των εγκαταστάσεων, των εγγράφων και των αρχείων, οι εμπειρογνώμονες αξιολογούν την αποτελεσματικότητα του συστήματος ποιότητας και ασφάλειας του νοσοκομείου και την εφαρμογή του στην καθημερινή πράξη. Πρόκειται για εξαντλητικές συνεντεύξεις όπου η λεπτομέρεια και η πειθαρχημένη χρήση της ορολογίας παίζει, όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, πολύ σημαντικό ρόλο. 

Οι διερμηνείς της ELIT Language Services ανέλαβαν την ευθύνη της διερμηνείας καθ’ όλη τη διάρκεια της πολυήμερης αξιολόγησης, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους τους εμπλεκομένους να μιλήσουν με ακρίβεια στη μητρική τους γλώσσα. Η ELIT Language Services ανέλαβε επίσης το απαιτητικό έργο της μετάφρασης των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας οι οποίες αφορούν κάθε έκφανση της λειτουργίας ενός νοσοκομείου, από την είσοδο και ταυτοποίηση του ασθενούς ως τη διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων. 

Η ανάληψη αυτού του μοναδικού για τα ελληνικά δεδομένα έργου ιατρικής διερμηνείας και ιατρικής μετάφρασης από την ELIT Language Services αποτελεί ιδιαίτερη τιμή αλλά και μεγάλη ευθύνη, καθ’ όσον το διακύβευμα δεν είναι εν προκειμένω άλλο από την υγεία και τη ζωή των ασθενών.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο