Τα νέα των μελών μας

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ΑΕ: “Η συνεισφορά του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών στην ελληνική οικονομία” – Αποτελέσματα μελέτης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Αποτελέσματα μελέτης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:
Η επιχειρηματική κοινότητα του αεροδρομίου της Αθήνας συνεισφέρει συνολικά 2,14% του ΑΕΠ της Ελλάδας και αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο για την εθνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία.
– Δημιουργία 63.000 θέσεων εργασίας
– Σε περιφερειακό επίπεδο, το αεροδρόμιο συνεισφέρει 3,2% του ΑΕΠ της Αττικής
– Προστιθέμενη αξία προς τα Μεσόγεια ύψους €693 εκατ. / δημιουργία περισσότερων απο 8.000 θέσεων εργασίας εντός ή εκτός αεροδρομίου για τους κατοίκους 
– Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών μοχλός επιχειρηματικής ανάπτυξης και απασχόλησης: 300 επιχειρήσεις και περισσότεροι από 15.000 εργαζόμενοι αποτελούν την “αεροδρομιακή κοινότητα”


Μέλος της οικογένειας των μεγάλων διεθνών αεροδρομίων, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών δεν είναι απλά ένας σημαντικός κόμβος αερομεταφορών, αλλά έχει εξελιχθεί σε πολυδιάστατη οντότητα  και σημαντικό μοχλό οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στην Ελλάδα. Αυτή τη διάσταση αποτυπώνει – για πρώτη φορά – η μελέτη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το κύριο συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι ο ΔΑΑ αποτελεί ένα σημαντικό  παραγωγικό κεφάλαιο για την ελληνική οικονομία, με ουσιαστικά οφέλη για την απασχόληση, την επιχειρηματικότητα και τον τουρισμό σε εθνική αλλά και τοπική κλίμακα.

 

Αναλυτικά, τα βασικά σημεία της μελέτης:

Οφέλη για την ελληνική οικονομία

Σύμφωνα με τη μελέτη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της χώρας μας, καθώς η ετήσια «προστιθέμενη αξία» του για το σύνολο της ελληνικής επικράτειας ανέρχεται σε €4,9 δισ., ποσό που αντιστοιχεί στο 2,14% του ΑΕΠ της χώρας. Παράλληλα, ο ΔΑΑ, ισχυρός μοχλός απασχόλησης, δημιούργησε από το σύνολο των δραστηριοτήτων του περισσότερες από 63.000 θέσεις εργασίας στην Ελλάδα στους χώρους του αλλά και ευρύτερα.

Αττική – Μεσόγεια: σημαντικό κοινωνικό και οικονομικό έργο

H μεγάλη οικονομική αξία και ο ζωτικός ρόλος του αεροδρομίου της Αθήνας για την Αττική απεικονίζεται στα ευρήματα της μελέτης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών: συνολικά, η ετήσια οικονομική συνεισφορά του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών στην περιφέρεια ανέρχεται σε €4,1 δισ., ποσό που αντιστοιχεί στο 3,2% του ΑΕΠ του Νομού. Αντίστοιχα, οι συνολικές θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν στην Αττική λόγω του αεροδρομίου ανήλθαν σε 48.000.

Στα Μεσόγεια ειδικότερα, η μελέτη κατέδειξε ότι το αεροδρόμιο συνεισφέρει σημαντικά στην οικονομική ευημερία της περιοχής.  Ως η μεγαλύτερη μονάδα που δραστηριοποιείται στα Μεσόγεια, το αεροδρόμιο αντιπροσωπεύει το 47% του συνολικού ΑΕΠ της περιοχής και έχει ενισχύσει την απασχόληση δημιουργώντας 8.000 θέσεις εργασίας για τους κατοίκους από το σύνολο των δραστηριοτήτων του (άμεσων, έμμεσων, πολλαπλασιαστικών). Η ταυτόχρονη «προστιθέμενη αξία» προς την ίδια την περιοχή ανέρχεται σε ύψος  €693 εκ. ετησίως.

Στο χάρτη της απασχόλησης της περιοχής των Μεσογείων, η αεροδρομιακή κοινότητα με 15.296 εργαζόμενους αντιπροσωπεύει, σύμφωνα με τη μελέτη, το 22% του συνόλου των περίπου 70.000 εργαζομένων στα Μεσόγεια.

Σύγκριση με διεθνή ευρωπαϊκά αεροδρόμια

Τα ευρήματα της μελέτης για τις συνολικές οικονομικές επιπτώσεις του ΔΑΑ (2,14% του ΑΕΠ της Ελλάδας) κρίνονται σε εθνικό επίπεδο ιδιαίτερα σημαντικά, ενώ η ποσοστιαία συνεισφορά στο ΑΕΠ τοποθετείται στην ανώτερη κλίμακα σε σύγκριση με τα αντίστοιχα ποσοστά ευρωπαϊκών αεροδρομίων, που κυμαίνονται μεταξύ 1,4% και 2,5% του ΑΕΠ. Επιπλέον, οι θέσεις εργασίας που δημιουργεί το αεροδρόμιο της Αθήνας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο βάσει της επιβατικής κίνησης, ξεπερνούν σημαντικά τους αντίστοιχους δείκτες άλλων ευρωπαϊκών αεροδρομίων (κατά 29% και 45% αντίστοιχα), καταδεικνύοντας το ρόλο του αεροδρομίου ως μοχλού απασχόλησης.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης της μελέτης, ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Γρηγόρης Πραστάκος, τόνισε: «Η πρωτοποριακή μελέτη που διεξήγαγε το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ακολουθώντας τις βέλτιστες διεθνείς μεθοδολογίες, αξιολογεί ιδιαίτερα θετικά τη συνολική συνεισφορά του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών στην ελληνική οικονομία, συγκρίνοντάς τη μάλιστα με άλλα αεροδρόμια της Ευρώπης και της Αμερικής. Στη σύγχρονη οικονομία, τα αεροδρόμια αποτελούν σημαντικό φορέα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης για τις χώρες τους και τις τοπικές κοινωνίες της ευρύτερης περιοχής όπου αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους. Ελπίζουμε ότι τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής θα είναι χρήσιμα για τη χάραξη πολιτικής σε θέματα μεταφορών και ανάπτυξης σε τοπικό, περιφερειακό, αλλά και εθνικό επίπεδο.»

«Η μέχρι σήμερα διαδρομή του αεροδρομίου μας», δήλωσε ο κ. Γιάννης Παράσχης, Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, «αντανακλά την εξέλιξη ενός σημαντικού έργου υποδομής σε μια πρότυπη επιχειρηματική οντότητα με γενικότερα οφέλη για την εθνική οικονομία, την απασχόληση, τον τουρισμό και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Την επιτυχία του επιχειρηματικού και λειτουργικού μοντέλου του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών αντικατοπτρίζει περαιτέρω η συνεισφορά της Εταιρείας Αεροδρομίου στον προϋπολογισμό του Ελληνικού  Δημοσίου. Την τελευταία επταετία (2002-2008), το Ελληνικό Δημόσιο έχει εισπράξει από το ΔΑΑ €450 εκ., που αντιστοιχεί στο 75% του ποσού που έχει συνολικά αποδώσει η Εταιρεία Αεροδρομίου στους μετόχους της.»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών στη διαρκή προσήλωση του αεροδρομίου στην περιβαλλοντική διαχείριση, με στρατηγικές προτεραιότητες τη δράση κατά της κλιματικής αλλαγής με ειδικό πρόγραμμα ήδη από το 2008, καθώς και την εξοικονόμηση και χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας.  Προσεχές σχέδιο της εταιρείας, τόνισε ο κ. Παράσχης, είναι η δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 8 MW στο αεροδρόμιο, έργο για το οποίο ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών έχει αδειοδοτηθεί.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, κ. Λουκάς Παπάζογλου, δήλωσε: “Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών αναδεικνύεται σε κορυφαίο παράδειγμα επιτυχημένης και αρμονικής συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Σε αυτό το πλαίσιο η μελέτη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αναδεικνύει ότι η οικονομική αξία που παράγεται εντός του αεροδρομίου, διαχέεται τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, δημιουργώντας επιπρόσθετη αξία και νέες θέσεις εργασίας.»

* Για την εκπόνηση της μελέτης, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών άντλησε στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος, την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, ποιοτικές έρευνες του ΔΑΑ και έγκυρες μελέτες αεροδρομίων του εξωτερικού.

* Για τον υπολογισμό της επίδρασης του αεροδρομίου στην ελληνική οικονομία, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανέλυσε α) τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται εντός των χώρων του αεροδρομίου (άμεσες δραστηριότητες), β) τις δραστηριότητες που – αν και όχι γεωγραφικά τοποθετημένες στο αεροδρόμιο – εξαρτώνται από αυτό (έμμεσες δραστηριότητες – π.χ. μέσα μαζικής μεταφοράς, υπηρεσίες ταξιδίου), γ) τις ευρύτερες-πολλαπλασιαστικές δραστηριότητες, οι οποίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Επίσης, η μελέτη αποτίμησε τη συμβολή του ΔΑΑ στην άνοδο των τουριστικών μεγεθών.

Μπορείτε να δείτε το ενημερωτικό υλικό της Συνέντευξης Τύπου στο link: http://ebook.aia.gr/?id=57 
Μπορείτε επίσης να το κατεβάσετε σε μορφή pdf στο link: http://www.aia.gr/UserFiles/File/AIA_EUA_eflip.pdf
Η έκδοση Εταιρικής Υπευθυνότητας είναι διαθέσιμη στο link http://ebook.aia.gr/?id=75 
Φωτογραφικό υλικό από την εκδήλωση θα βρείτε στο link: http://www.aia.gr/pages.asp?pageid=2510&langid=1

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο