Τα νέα των μελών μας

Deloitte: Η Deloitte εκπονεί Στρατηγικό Σχέδιο στη Χάλκη με στόχο την αύξηση του πληθυσμού της

undefined

 

Αξιοποιώντας την εκτενή εμπειρία της σε στρατηγικά έργα περιφερειακού χαρακτήρα, η Deloitte αναλαμβάνει να υποστηρίξει, αφιλοκερδώς, τον Δήμο Χάλκης στο μεγαλόπνοο εγχείρημα αναβίωσης του ιστορικού οικισμού «Χωριό» με στόχο την αύξηση του πληθυσμού του. Στο πλαίσιο αυτό, η Deloitte θα αναπτύξει ένα Στρατηγικό Σχέδιο για την αναβίωση του οικισμού, καθώς και μία Μελέτη σχετικά με τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις που δύνανται να προκύψουν από την εφαρμογή του Σχεδίου.

Το έργο εντάσσεται στις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας, σε συνέχεια αντίστοιχης pro bono Μελέτης που είχε καταρτίσει για το νησί της Αστυπάλαιας με το πρόγραμμα «Αστυπάλαια 4.0» και σε συνεργασία με την Axion Hellas με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη του νησιού ώστε να καταστεί ιδανικός και πράσινος προορισμός για επισκέπτες και κατοίκους.

Γιατί στη Χάλκη;
Η Χάλκη επιχειρεί να εισέλθει σε μία νέα εποχή εξωστρέφειας, βιωσιμότητας και ανάδειξης ενός νέου στρατηγικού αφηγήματος, που την επανατοποθετεί στον χάρτη ως ιδανικό τουριστικό προορισμό, αλλά και ιδανική τοποθεσία μόνιμης διαβίωσης. Η αναβίωση του ιστορικού οικισμού του Χωριού έχει τη δυναμική να σηματοδοτήσει την έναρξη αυτής της νέας αναπτυξιακής εποχής για τη Χάλκη, λειτουργώντας ως ισχυρό σύμβολο για την προβολή της Χάλκης, τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο. Μάλιστα, από το περασμένο φθινόπωρο, η Χάλκη έγινε το πρώτο νησί που εντάχθηκε στην εθνική πρωτοβουλία “GReco Islands”, η οποία μέσω μιας σειράς δημοσίων και ιδιωτικών παρεμβάσεων στοχεύει να καταστήσει τα ελληνικά νησιά πρότυπα πράσινης οικονομίας, ενεργειακής αυτονομίας και ψηφιακής καινοτομίας. Η ένταξη της Χάλκης στην πρωτοβουλία συνοδεύθηκε, μεταξύ άλλων, από πρόβλεψη για την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου, τη δωρεά ηλεκτρικών οχημάτων και την ανάπτυξη υποδομών 5G και ευρυζωνικών δικτύων.

Γιατί στο «Χωριό»;
Ο ιστορικός οικισμός «Χωριό», ο οποίος βρίσκεται σε ακτίνα μόλις δυόμισι χιλιομέτρων από το λιμάνι, αποτελεί ιστορικά τον σημαντικότερο οικισμό του νησιού. Ωστόσο, από το 19ο αιώνα και έπειτα ο οικισμός παρουσιάζει εικόνα εγκατάλειψης και ερημοποίησης. Σήμερα, το «Χωριό» αποτελεί ένα από τα κύρια αξιοθέατα της Χάλκης, λόγω των εκκλησιών, μοναστηριών, του μεσαιωνικού κάστρου και των αρχαιολογικών ευρημάτων του. Το «Χωριό» διαθέτει ένα σημαντικό κτηριακό απόθεμα, περίπου 300 κτηρίων, το οποίο, αν αξιοποιηθεί σωστά, θα έχει τη δυνατότητα να στεγάσει μόνιμους κατοίκους, εμπορικές δραστηριότητες, καθώς και βασικές δημόσιες υπηρεσίες, όπως υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης. Συνεπώς, υπάρχουν οι βασικές υποδομές ώστε να αναπτυχθεί στο Χωριό μία ποικιλόμορφη και δυναμική κοινότητα αποτελούμενη από ανθρώπους που εργάζονται είτε σε τοπικές δραστηριότητες, είτε εξ αποστάσεως -συμπεριλαμβανομένων των «ψηφιακών νομάδων», καθώς και από ανθρώπους που έχουν συνταξιοδοτηθεί, δίνοντας έτσι έναυσμα για την ανάπτυξη μίας «ασημένιας οικονομίας».

Η συμβολή της Deloitte Ελλάδος στο εγχείρημα
Πιστεύοντας στη δυναμική του παραπάνω οράματος, η Deloitte ανέλαβε να υποστηρίξει το Δήμο Χάλκης στο σχεδιασμό για την αναβίωση του Χωριού και μέσω αυτού, να υποστηρίξει την ανάδειξη του νησιού σε πράσινο και ψηφιακά προηγμένο προορισμό. Για το σκοπό αυτό, η Deloitte θα εκπονήσει και θα παραδώσει στον Δήμο Χάλκης ένα ολοκληρωμένο Στρατηγικό Σχέδιο που θα περιλαμβάνει τα εξής:

• Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης του Χωριού, συμπεριλαμβανομένων των διασωζόμενων κτηρίων (αριθμός, κατάσταση, πιθανές χρήσεις, κ.λπ.), των δημοσίων υποδομών (οδικό δίκτυο, λιθόστρωτα, δίκτυο ηλεκτρισμού, τηλεπικοινωνιακή κάλυψη, κλπ.) και των μνημείων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Θα αναλυθούν επίσης γενικές συνθήκες που επικρατούν στο νησί της Χάλκης, όπως η διάρθρωση πληθυσμού και οικονομίας, καθώς και η συγκοινωνιακή διασύνδεση με άλλες περιοχές της χώρας.
• Προσδιορισμό των μακροπρόθεσμων στρατηγικών στόχων για την ανάπτυξη του Χωριού. Στο πλαίσιο αυτό, σε στενή συνεργασία με τις τοπικές αρχές, θα καθορισθεί το επιθυμητό μοντέλο αειφόρου οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής (το οποίο ενδεικτικά θα επιδιωχθεί να βασίζεται όχι μόνο στον τουρισμό, αλλά και στη βιώσιμη αγροδιατροφή, μεταποίηση και υπηρεσίες), καθώς και το «κοινό-στόχος» του εγχειρήματος (π.χ. μόνιμοι ή/και εποχικοί κάτοικοι, άνθρωποι προερχόμενοι από το νησί ή/και από τρίτες περιοχές της Ελλάδας, εργαζόμενοι ή/και συνταξιούχοι – ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο κοινό-στόχο των ψηφιακών νομάδων).
• Εντοπισμό των προαπαιτούμενων για να υλοποιηθούν οι στρατηγικοί στόχοι. Για παράδειγμα, η προσέλκυση ενός δεδομένου αριθμού οικογενειών με παιδιά, θα απαιτούσε μία ορισμένη δυναμικότητα στα σχολεία του νησιού.
• Προτάσεις στοχευμένων δράσεων προκειμένου να επισπευσθεί η υλοποίηση των στρατηγικών στόχων. Σε άμεση συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου θα αποτυπωθούν τα προαπαιτούμενα που σχετίζονται με τη βελτίωση υποδομών. Σημειώνεται ότι οι δράσεις θα είναι χρονικά προσδιορισμένες, ενώ θα συνοδεύονται από προτάσεις σχετικά με πιθανούς χρηματοδότες.

Με την ολοκλήρωση του Στρατηγικού Σχεδίου, η Deloitte θα εκπονήσει μελέτη των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων που δύναται να επιφέρει η εφαρμογή του. Ειδικότερα, η μελέτη θα ποσοτικοποιεί την προστιθέμενη αξία και τις θέσεις εργασίας που αναμένεται να δημιουργήσει το Σχέδιο. Στον βαθμό που θα τεκμηριωθεί η θετική επίδραση της αναβίωσης του Χωριού για την οικονομία του νησιού, η Μελέτη θα αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο -έναν «οδικό χάρτη» για τον Δήμο Χάλκης, προκειμένου να πείσει την τοπική κοινωνία, καθώς και δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, να υποστηρίξουν και να χρηματοδοτήσουν την υλοποίηση του έργου.

Ο Δήμαρχος Χάλκης, κ. Ευάγγελος Φραγκάκης δήλωσε: «Είμαστε ιδιαιτέρως χαρούμενοι και για τον κοινωνικό και για τον οικονομικό αντίκτυπο για τους κατοίκους του νησιού μας αλλά ασφαλώς και για τον περιβαλλοντικό. Μέσα από ένα τέτοιο καινοτόμο έργο η Χάλκη όχι μόνο θα ευεργετηθεί όσον αφορά τον πληθυσμό της, αλλά θα προσελκύσει και νέο, θα αναβιώσει και θα αποτελέσει πρότυπο νησιού όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρώπη ολόκληρη».

Η κα Κυριακή (Σάντη) Koρμά, Πρόεδρος της Axion Hellas, είπε σχετικά με το έργο: «Η στρατηγική συνεργασία μας με την Deloitte ενδυναμώνει τον αντίκτυπο που αφήνουμε στα ακριτικά νησιά της χώρας καθώς προσφέρουμε συνδυαστικά στους δημότες αλλά και στους φορείς διοίκησης του νησιού. Με το συγκεκριμένο έργο η Χάλκη θα αναδειχθεί σε μια βιώσιμη, κοινωνικά ισότιμη αλλά και πιο αναβαθμισμένη κοινότητα ακόμη και από τα αστικά κέντρα της χώρας».

Αναφερόμενος στο εν λόγω έργο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Deloitte Ελλάδος, κ. Δημήτρης Κουτσόπουλος, σημείωσε: «Στο πλαίσιο της στρατηγικής που εφαρμόζει η Deloitte σε παγκόσμιο επίπεδο για την εμπέδωση των αρχών της αειφορίας και της βιωσιμότητας, η Deloitte Ελλάδος συμμετέχει με μεγάλη χαρά σε αυτή τη μοναδική πρωτοβουλία αναβίωσης του «Χωριού» της Χάλκης. Για εμάς, αποτελεί πρόκληση και προτεραιότητα να αξιοποιούμε τα μέσα και τη γνώση μας ώστε να βοηθούμε τις τοπικές κοινωνίες να χτίσουν ένα βιώσιμο μέλλον. Σε συνέχεια της εμπειρίας που συσσωρεύσαμε μέσω του προγράμματος «Αστυπάλαια 4.0», μέσα από αυτό το έργο φιλοδοξούμε να συνεχίσουμε την παράδοση και να συμβάλλουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό στην ενίσχυση της τουριστικής αξίας και βιωσιμότητας των νησιωτικών περιοχών, στην προσέλκυση νέων ανθρώπων, καθώς και στην ανάπτυξη νέων έργων τα οποία θα αναδείξουν διεθνώς τη χώρα μας ως πρότυπο κέντρο πράσινης ανάπτυξης και καινοτομίας».

Για περισσότερες πληροφορίες
Deloitte, Κέλλυ Κουφοπούλου, Manager, Brand & Communications
email: kkoufopoulou@deloitte.gr

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο