Τα νέα των μελών μας

Club Hotel Casino Loutraki: Καταγγελία της Club Hotel Casino Loutraki για την παράνομη λειτουργία και διαφημιστική προβολή διαδικτυακού καζίνο

       

Με αφορμή την ευρεία διαφημιστική εκστρατεία διαδικτυακού καζίνο, αγνώστου ιδιοκτησιακού καθεστώτος, η Club Hotel Casino Loutraki κατέθεσε έγγραφη καταγγελία προς τους αρμόδιους υπουργούς Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Πολιτισμού και Τουρισμού και Προστασίας του Πολίτη, καθώς και προς τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Η Club Hotel Casino Loutraki καταγγέλλει ως ευθέως παράνομη, τόσο τη λειτουργία όσο και τη διαφημιστική προβολή της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, επικαλούμενη τις λεπτομερείς διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, όσον αφορά την ίδρυση, τη λειτουργία και τον έλεγχο των επιχειρήσεων καζίνο στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, ο Ν.2206/1994, λαμβάνοντας υπόψη μια σειρά από κοινωνικές, οικονομικές και δημοσιονομικές παραμέτρους, προβλέπει αυστηρά κριτήρια και ειδικές προϋποθέσεις για τη λειτουργία των επιχειρήσεων καζίνο και γενικά των τυχερών παιγνίων καζίνο. Παράλληλα προβλέπει ένα ειδικό καθεστώς εποπτείας και ελέγχου, με βάση το οποίο λειτουργούν σήμερα όλα τα καζίνο που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, αποδίδοντας σημαντικά έσοδα και πολλαπλά οφέλη στο ελληνικό κράτος.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αναγνωρίζεται σε κάθε κράτος – μέλος το δικαίωμα να θέτει περιοριστικές ρυθμίσεις στον τομέα των τυχερών παιγνίων, εφόσον στην περίπτωση αυτή συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι γενικού συμφέροντος, όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών και της κοινωνικής τάξης.

Η λειτουργία του συγκεκριμένου διαδικτυακού καζίνο, είναι ευθέως παράνομη και καταστρατηγεί πλήρως, τόσο την ελληνική όσο και το ισχύον ευρωπαϊκό νομικό καθεστώς, όπως ορίζεται από τη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού ενάντια στις νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις καζίνο και πλήττει εμμέσως τις χιλιάδες θέσεις απασχόλησης που συντηρούν.

Ταυτόχρονα προκαλεί άμεση και έμμεση απώλεια εσόδων για το ελληνικό δημόσιο και δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (π.χ. ανεξέλεγκτη χρήση από ανήλικους ή άπειρους χρήστες κτλ). Παράλληλα, η απουσία οποιασδήποτε μορφής ταυτότητας και ελέγχου στη λειτουργία της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, αποτελεί ευνοϊκή συνθήκη για την ενδεχόμενη ανάπτυξη εγκληματικής δράσης.

Με βάση τα παραπάνω, η Club Hotel Casino Loutraki ζητεί την άμεση επέμβαση όλων των επιμέρους αρμοδίων φορέων και την παύση της λειτουργίας της ιστοσελίδας, για λόγους νομιμότητας, δημόσιας τάξης και ασφάλειας, αλλά και κοινωνικής προστασίας. 

Τέλος, με αφορμή αυτή την υπόθεση, που καταδεικνύει για μια ακόμη φορά την απουσία ενός πλαισίου κανόνων για τα διαδικτυακά τυχερά παίγνια,  η Club Hotel Casino Loutraki, εκφράζει την ανησυχία της για το γεγονός ότι οι νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις καθίστανται αντικείμενο εκμετάλλευσης και παραπλάνησης, από δραστηριότητες τρίτων, των οποίων ο αριθμός και η ταυτότητα παραμένει αδύνατο να ελεγχθούν.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο