Τα νέα των μελών μας

Cactus Hotels: Διπλή πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015

undefined

 

 

Τα Cactus Hotels και συγκεκριμένα Cactus Royal Spa & Resort 5* και Cactus Beach 4* ανανέωσαν για ακόμη μια χρονιά τα πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9001 και ISO 14001 μετά από πολύωρη διαδικασία επιθεώρησης από την TÜV Austria Hellas

Τα αναθεωρημένα πλέον πρότυπα ποιότητας αναγνωρίζουν και αξιολογούν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και την διαμόρφωση των κατάλληλων συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

undefined

Για την πιστή τήρηση και εφαρμογή συγκεκριμένων προϋποθέσεων – κριτηρίων αλλά και δεσμεύσεων ελέγχεται το κάθε ξενοδοχειακό κατάλυμα από εξειδικευμένους και έμπειρους επιθεωρητές.

Η εφαρμογή του προτύπου ISO 9001 στην καθημερινή πρακτική λειτουργία μιας επιχείρησης δίνει έμφαση στη σπουδαιότητα των παρακάτω: 

 • Παροχή εμπιστοσύνης προς τον πελάτη ότι το παρεχόμενο προϊόν και/ή υπηρεσία ικανοποιεί τις αμοιβαία συμφωνημένες απαιτήσεις αλλά και τις εφαρμοστέες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
 • Μείωση κόστους μέσω αποτελεσματικότερης λειτουργίας και αύξησης της παραγωγικότητας.
 • Συνεχής αύξηση της ικανοποίησης των εκπεφρασμένων αλλά και μελλοντικών αναγκών τόσο των πελατών όσο και των ενδιαφερομένων μερών (προσωπικό, μέτοχοι και κοινωνικό περιβάλλον).
 • Εφαρμογή μέτρων συνεχούς βελτίωσης με σκοπό τη συνεχή βελτίωση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.
 • Δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και προσέλκυση νέων πελατών και επενδυτών σε διεθνείς αγορές.
 • Βελτιστοποίηση της απόδοσης των εταιρικών αποτελεσμάτων της Επιχείρησης, σε συνδυασμό με τους απαιτούμενους πόρους, ώστε να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητά της στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον. 

undefined

Τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης βάσει του ISO 14001 παρέχουν τη δυνατότητα εντοπισμού, αξιολόγησης και διαχείρισης των περιβαλλοντικών θεμάτων ενός οργανισμού με σκοπό: 

 • την προστασία του περιβάλλοντος,
 • τη συνεχή βελτίωση,
 • τη συμμόρφωση με τις νομοθετικές απαιτήσεις και την αποφυγή προστίμων,
 • την εξοικονόμηση φυσικών πόρων και τη μείωση κόστους,
 • τη βελτίωση της εικόνας του οργανισμού προς το κοινό,
 • τη βελτίωση της επικοινωνίας με τις δημόσιες αρχές.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο