Τα νέα των μελών μας

BCA College – Οικονομικό Κολλέγιο Αθηνών: Τουρισμός και Εκπαίδευση στο BCA College

undefined

 

Η φιλοξενία είναι παντού! Σε μια περίοδο παγκόσμιας αβεβαιότητας, επίδοξοι ταξιδευτές, διεθνώς αναγνωρισμένοι επαγγελματίες και καταξιωμένα στελέχη του κλάδου του τουρισμού και της φιλοξενίας στρέφουν το ενδιαφέρον τους σε τουριστικές, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και προορισμούς, που ξεχωρίζουν για τη διαμόρφωση σύγχρονων τάσεων, την επένδυση στο ταλέντο των νέων, τη δημιουργικότητα και καινοτομία στο επιχειρείν. 

Σε μια συγκριτική ανάλυση και σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του TIAC (Tourism Industry Association of Canada), οι ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό στον Καναδά θα ξεπεράσουν ως το 2030 τις 250.000 θέσεις εργασίας με κόστος 31,4 δις $ σε διαφυγόντα έσοδα για την εθνική οικονομία της χώρας. Βασικές αιτίες είναι η γήρανση του πληθυσμού, αλλά και η αδυναμία πλήρωσης θέσεων στην αγορά εργασίας με βάση συγκεκριμένες απαιτήσεις σε γνώσεις και ικανότητες. Η διασύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας είναι η πρώτη πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει το τουρισμός στην Ελλάδα και διεθνώς. 

Παρά την οικονομική κρίση, τα τελευταία χρόνια, ο τουρισμός στην Ελλάδα αναγνωρίζεται ως πυλώνας σταθερότητας και υψηλής προστιθέμενης αξίας, εμφανίζει σημαντικές αντιστάσεις, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην τοπική και την εθνική οικονομία, όπως αποτυπώνεται στα έσοδα, τις αφίξεις και την απασχόληση. Επενδύοντας σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό μεγεθύνεται η πολλαπλασιαστική επίδραση αυτών των θετικών μεγεθών στην οικονομία. Ωστόσο, πρόσφατη μελέτη σε προπτυχιακούς φοιτητές σε ΗΠΑ, Αγγλία και Κίνα ανέδειξε τόσο την ελκυστικότητα του κλάδου, όσο και την ενασχόληση σε αυτόν με βάση την ευκαιριακή απασχόληση. Η ουσιαστική αναγνώριση της συμβολής του κλάδου σε όλα τα επίπεδα και τους τομείς της οικονομίας (πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής) αποτελεί μια ακόμα πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει ο τουρισμός στην Ελλάδα και διεθνώς. 

Η διαφορετική αντιμετώπιση του τουρισμού προϋποθέτει νέα προσέγγιση στις γνώσεις που αποκτούνται και καινοτόμες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση φοιτητών και στελεχών του χώρου. Πρόκειται για την αναγνώριση της μοναδικότητας όλων αυτών των επαφών, που μετατρέπουν τις συναλλαγές με τους τουρίστες σε μακροχρόνιες σχέσεις, την ικανοποίηση υπαλλήλων και πελατών σε αφοσίωση και πίστη, την ανάπτυξη εξειδικευμένων γνώσεων και ικανοτήτων για την οργανωμένη διαχείριση τουριστικών επιχειρήσεων και προορισμών σε καθημερινή πρακτική, προσελκύοντας τα καλύτερα ταλέντα στον χώρο. 

Το BCA College έχει διαμορφώσει ένα πρότυπο πρόγραμμα σπουδών σε συνεργασία με το Plymouth University, ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια διεθνώς στον τομέα των τουριστικών σπουδών. Το πρόγραμμα είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες της ελληνικής αγοράς εργασίας, τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις, που αντιμετωπίζουν καταξιωμένα αλλά και νέα, ανερχόμενα στελέχη του χώρου, προσφέροντας προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Hotel & Tourism Management – BA (Hons) Hospitality and Tourism Management & MA International Hospitality and Tourism Management

Οι απόφοιτοι του BCA College στελεχώνουν σήμερα σημαντικές θέσεις στους τομείς της διαμονής, της εστίασης, της αναψυχής, τις μεταφορές κ.ά., επεκτείνοντας το δίκτυο των συνεργασιών και επιβεβαιώνοντας τη φήμη του εκπαιδευτικού οργανισμού κύρους με συσσωρευμένη τεχνογνωσία, που επενδύει σε στελέχη με ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο και πρακτικό προσανατολισμό. 

Με το «αυτί» στις ανάγκες της αγοράς και τις φιλοδοξίες υποψηφίων, νέων και υφιστάμενων στελεχών, η συστηματική τουριστική εκπαίδευση αναδιαμορφώνεται «για και μαζί» με τους σπουδαστές και τους πρωταγωνιστές του χώρου (keyplayers), συνδυάζοντας επιστημονική γνώση και πρακτική εργασία, guest lectures και case studies, βέλτιστες πρακτικές, συζητήσεις με διακεκριμένες προσωπικότητες και επισκέψεις σε βραβευμένες μονάδες. 

Η εξωστρέφεια και το στοιχείο εντάσεως ανθρώπινου κεφαλαίου και γνώσης στον κλάδο φιλοξενίας και τουρισμού απαιτούν την επιτάχυνση ανάπτυξης ταλέντων σε ένα πρωτοποριακό hub με δυναμικές προσωπικότητες. Συνδυάζοντας το knowhow (σπουδές με καθηγητές με πλούσιο χαρτοφυλάκιο δημοσιεύσεων και επαγγελματική εμπειρία), το knowwhy (στρατηγικές συνεργασίες με ευκαιρίες ανάληψης ανώτατων διοικητικών θέσεων και επιχειρηματικής δραστηριότητας) με το knowwhere (ακαδημαϊκή αριστεία με τις καλύτερες πρακτικές στον κλάδο), το BCA College προσφέρει μια διαφορετική οπτική στην ταξιδιωτική και τουριστική βιομηχανία, αναδεικνύοντας τους νέους, ταλαντούχους πρεσβευτές του κλάδου φιλοξενίας και τουρισμού. 

Δρ. Αντώνης Γιαννόπουλος

Υπεύθυνος Προγραμμάτων BA Hospitality and Tourism Management και MA International Hospitality and Tourism Management
Hotel & Tourism Management Department, BCA

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο