Τα νέα των μελών μας

ATTICA GROUP: Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας της ATTICA A.E Συμμετοχών με τα Ναυπηγεία Ελευσίνας και Σύρου

Η Attica Α.Ε. Συμμετοχών («Attica Group») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 15 Δεκεμβρίου 2023 υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Attica Group και της ONEX (ΟΝΕΞ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, μέλος του Ομίλου ΟΝΕΧ (εφεξής Όμιλος ΟΝΕΧ), στον οποίο ανήκουν μεταξύ άλλων και οι εταιρείες που εκμεταλλεύονται και διαχειρίζονται τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό και τα πλωτά μέσα των Ναυπηγείων Ελευσίνας και Σύρου.

Το Μνημόνιο, διάρκειας δέκα ετών με δυνατότητα παράτασης, προβλέπει την κατ’ αποκλειστικότητα πραγματοποίηση στα ναυπηγεία Ελευσίνας και Σύρου του Ομίλου ΟΝΕΧ, των εργασιών συντήρησης, μετασκευής, επισκευής και περιβαλλοντικής αναβάθμισης των υφιστάμενων πλοίων του Ομίλου Attica, καθώς και της δυνατότητας ναυπήγησης νέων σύγχρονων πλοίων.

Ειδικότερα, το Μνημόνιο προβλέπει την κατ’ αποκλειστικότητα πραγματοποίηση των ετήσιων εργασιών συντήρησης και επισκευών του στόλου της Attica Group που σήμερα αριθμεί 45 πλοία, εργασιών αναβάθμισης και ενεργειακών μετατροπών των υφιστάμενων πλοίων με σκοπό την «πράσινη μετάβαση» και τη βελτίωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις της ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας, καθώς και την παροχή δικαιώματος προτίμησης στον Όμιλο ΟΝΕΧ σε περίπτωση απόφασης της Attica Group για τη ναυπήγηση νέων πλοίων, ώστε να κατασκευαστούν στις ναυπηγικές εγκαταστάσεις του. Οι τεχνικοί και οικονομικοί όροι ανά ανατιθέμενη εργασία θα οριστικοποιούνται με ειδικότερες κάθε φορά συμφωνίες.

Τα ως άνω τελούν υπό την προϋπόθεση εξασφάλισης ικανού και διαθέσιμου χώρου στις εγκαταστάσεις της ΟΝΕΧ για την εξυπηρέτηση των πλοίων της Attica Group και για την αποτελεσματική και υψηλού επιπέδου εκτέλεση των κάθε φορά ανατιθέμενων εργασιών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Με την υπογραφή του Μνημονίου συνεργασίας η Attica Group αποκτά ένα στρατηγικό εταίρο στην προσπάθεια που καταβάλλει για υιοθέτηση νέων τεχνολογιών στα πλοία της με στόχο τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος και τη μείωση του βιομηχανικού αποτυπώματος, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα στην εγχώρια βιομηχανία να ενισχύσει την τεχνογνωσία και την ανταγωνιστικότητά της με στόχο την προσέλκυση περισσότερων ναυπηγικών εργασιών στον ελλαδικό χώρο.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο