Τα νέα των μελών μας

Attica Group: Η Attica Group εκδίδει τον 12ο Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας

 

undefined

Η Attica Group, με συνέπεια στην αρχή της επιχειρηματικής δραστηριότητας με διαφάνεια και λογοδοσία, προχώρησε στην έκδοση του 12ου Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας. 

Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου Attica:

 • Αναφέρεται σε όλες τις δραστηριότητες του Ομίλου στην Ανατολική Μεσόγειο κατά την περίοδο 1/1/2020-31/12/2020.
 • Ακολουθεί τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες GRI Standards (έκδοση 2016) του Global Reporting Initiative σε επίπεδο συμφωνίας ‘Core’ (τις οποίες πρώτη η Attica Group εφάρμοσε στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας παγκοσμίως).
 • Ενσωματώνει δομή ESG για πρώτη φορά και παρουσιάζει αναλυτικά την αντιστοίχιση του περιεχομένου ως προς τις Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου, τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, τις Διεθνείς οδηγίες ISO26000 και τις οδηγίες ESG των Χρηματιστηρίων NASDAQ και Αθηνών.
 • Έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί για το επίπεδο συμφωνίας ‘Core’ του GRI, καθώς και για 21 κύριους ποσοτικούς δείκτες από την ελεγκτική εταιρία Grant Thornton.

Ο Απολογισμός αποτελεί το επιστέγασμα όλων των προσπαθειών του Ομίλου να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των Κοινωνικών του Εταίρων και συνθέτει το αποτύπωμά του για το 2020, εστιάζοντας στα θέματα που ενδιαφέρουν τους Κοινωνικούς Εταίρους, κάνοντας αναφορά σε 84 δημοσιοποιήσεις GRI και 255 ποσοτικούς δείκτες, ενώ παράλληλα περιλαμβάνει 29 μελλοντικούς στόχους

Μεταξύ άλλων, ο Όμιλος μέσα στο 2020:

– Διένειμε πάνω από €358,4 εκατ. σε οικονομική αξία:

 • €79,4 εκατ. σε εργαζομένους (για μισθούς, παροχές και ασφαλιστικές εισφορές),
 • €50,4 εκατ. σε φόρους (συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ και λιμενικών τελών),
 • €18,4 εκατ. σε παρόχους κεφαλαίου (για πληρωμές τόκων και αποδόσεων),
 • €13,6 εκατ. σε πράκτορες (για προμήθειες),
 • €155,6 εκατ. σε προμηθευτές (για αγορές αγαθών και υπηρεσιών),
 • €1,3 εκατ. σε κοινωνία (για εκπτωτικά εισιτήρια, κοινωνικά προγράμματα, χορηγίες και δωρεές) και
 • €39,7 εκατ. σε επενδύσεις.

– Έχει διαμορφώσει το 97,4% των εγκαταστάσεων και πλοίων του με πρόσβαση για άτομα με ειδικές ανάγκες.

– Ενημέρωσε το 100% των εργαζομένων του για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

– Καθόρισε την Υπευθυνότητα ως 1 από τα 6 κριτήρια αξιολόγησης όλων των εργαζομένων γραφείων.

– Τριπλασίασε τον αριθμό εργαζομένων που εκπαίδευσε και αύξησε τις ώρες εκπαίδευσης κατά 86,9%.

– Υλοποίησε ή υποστήριξε 118 προγράμματα κοινωνικής υποστήριξης στο σύνολο των νησιών που δραστηριοποιείται.

– Διέθεσε το 85,6% των συνολικών δαπανών αγορών σε εγχώριους προμηθευτές και το 20,8% σε μικρομεσαίους προμηθευτές (μέχρι 50 εργαζομένους).

– Έχει επικοινωνήσει τον Κανονισμό Δεοντολογίας & Επαγγελματικής Συμπεριφοράς και τον Κανονισμό Αντιμετώπισης της Διαφθοράς του Ομίλου στο 100% των εργαζομένων στα γραφεία.

– Χρησιμοποιεί ψυκτικά υγρά που δεν επηρεάζουν τη στιβάδα του όζοντος (όπως R134a, R404a, R407a) στο 100% των ψυγείων και καταψυκτών στα πλοία του.

– Συνέχισε το πρόγραμμα εθελοντικής αιμοδοσίας, έχοντας πετύχει τη συγκέντρωση 238 μονάδων αίματος την τελευταία τριετία.

– Αύξησε κατά 8,5% τον αριθμό των ποσοτικών δεικτών που δημοσιοποιεί στον Απολογισμό. 

Αναφερόμενος στον Απολογισμό της Attica Group, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, κ. Σπυρίδων Πασχάλης, επεσήμανε: 

«Το 2020 ήταν μία χρονιά μεγάλων προκλήσεων για όλο τον Κόσμο, τη Χώρα μας, τους Πολίτες της αλλά και τις Επιχειρήσεις.

Παρά τη δύσκολη συγκυρία, συνεχίζουμε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων και ενεργειών που θα μεταμορφώσουν τον Όμιλό μας και θα προσδώσουν προστιθέμενη αξία στο μέλλον σε όλους τους Κοινωνικούς Εταίρους. Παράλληλα όμως βρήκαμε και την ευκαιρία να επιβεβαιώσουμε ότι ακόμη και κάτω από τις αντίξοες αυτές συνθήκες, η Εταιρική Υπευθυνότητα αποτελεί πυξίδα των δραστηριοτήτων μας. 

Σταθμό για το 2020 αποτέλεσε η ολοκλήρωση της Στρατηγικής Εταιρικής Υπευθυνότητας 2018-2020, που αναπτύξαμε το 2017 σε συνεργασία με 60 Ανώτατα, Ανώτερα και Μεσαία Διοικητικά Στελέχη από όλες τις Διευθύνσεις μας, προκειμένου να βελτιώσουμε την επίδοσή μας με τρόπο συστηματικό και μετρήσιμο. Συνολικά, ολοκληρώσαμε το 73% των 104 ενεργειών που καθορίστηκαν στο Πλάνο 2018-2020, με αποτέλεσμα να βελτιώσουμε το επίπεδό μας στην Εταιρική Υπευθυνότητα κατά 28% σε σχέση με το 2017, πετυχαίνοντας το συνολικό ποσοτικό στόχο που είχαμε θέσει, ενώ παράλληλα βελτιωθήκαμε και στις 7 Περιοχές Εταιρικής Υπευθυνότητας (Διοίκηση, Μέτοχοι, Εργαζόμενοι, Προμηθευτές, Πελάτες, Κοινωνία και Περιβάλλον) πετυχαίνοντας και τους επιμέρους ποσοτικούς στόχους σε 6 από τις 7 αυτές Περιοχές. 

Ήδη ξεκινήσαμε κατά την διάρκεια του 2020 τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της Στρατηγικής μας σε θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας για την τριετία 2021-2023, με στόχο να δημιουργήσουμε μεγαλύτερο θετικό αποτύπωμα προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, εκπληρώνοντας τις προσδοκίες τους όσο το δυνατόν περισσότερο και διατηρώντας  μαζί τους ισχυρές σχέσεις εμπιστοσύνης με γνώμονα το αμοιβαίο όφελος. Σκοπεύουμε να το πετύχουμε αυτό, εμπλέκοντας ακόμα πιο ενεργά το σύνολο των εργαζόμενων του Ομίλου μας, αλλά και θέτοντας ποσοτικό στόχο βελτίωσης άνω του 17%. Αποτελεί δέσμευσή μας, να καταστήσουμε τον Όμιλό μας τα επόμενα χρόνια, σημείο αναφοράς βιώσιμης ανάπτυξης για τον κλάδο μας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο». 

H Attica Group δραστηριοποιείται στην επιβατηγό ναυτιλία μέσω των SUPERFAST FERRIES, BLUE STAR FERRIES, HELLENIC SEAWAYS και AFRICA MOROCCO LINK με συνολικά 32 πλοία που προσφέρουν σύγχρονες, υψηλού επιπέδου μεταφορικές υπηρεσίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα πλοία του στόλου της ταξιδεύουν σε 4 χώρες, σε 63 μοναδικούς προορισμούς, προσεγγίζοντας 78 λιμάνια, μεταφέροντας πάνω από 3 εκατ. επιβάτες, 600.000 Ι.Χ. οχήματα και 300.000 φορτηγά αυτοκίνητα ετησίως. 

Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2020 είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του Ομίλου www.attica-group.com

Αttica Group

κ. Γ. Κρασσακοπούλου

Tηλ.: +30 210 891 9090 (ext. 1241)

Φαξ: +30 210 891 9099

krassakopoulou@attica-group.com

www.attica-group.com

www.bluestarferries.com

www.superfast.com

www.hsw.gr

www.aml.ma

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο