Τα νέα των μελών μας

Attica Group: Η Attica Group 1η Ελληνική Εταιρία επιβατηγού ναυτιλίας που συμμορφώνεται με τον ευρωπαϊκό κανονισμό

undefined

 

 

Η Attica Group, ο μεγαλύτερος Όμιλος επιβατηγού ναυτιλίας στην Ελλάδα και εκ των σημαντικότερων στην Ευρώπη, ανακοινώνει την πιστοποίηση των Σχεδίων Παρακολούθησης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα («Σχέδια Παρακολούθησης») όλων των πλοίων του Ομίλου. Η πιστοποίηση επιβεβαιώνει στην Attica Group την ορθή και συστηματική παρακολούθηση, καταγραφή και κοινοποίηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού [1] EUMRV 757/2015. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό η κάθε ναυτιλιακή εταιρεία υποχρεούται, έως την 31η Αυγούστου 2017, να υποβάλλει σε ειδικά εξουσιοδοτημένους προς τούτο φορείς, Σχέδιο Παρακολούθησης για κάθε ένα από τα πλοία της άνω των 5.000 GT. Κατόπιν υποβολής του, το Σχέδιο Παρακολούθησης πρέπει να αξιολογηθεί από ανεξάρτητο φορέα μέχρι τη 31η Δεκεμβρίου 2017. Το Σχέδιο Παρακολούθησης απαιτείται να περιγράφει ξεκάθαρα τις διαδικασίες, τα συστήματα και τις ευθύνες που έχουν θεσπισθεί ώστε να παρακολουθούνται, να καταμετρούνται και να κοινοποιούνται οι εκπομπές ρύπων διοξειδίου του άνθρακα («CO2»). 

Η Attica Group πιστή στις αξίες και δεσμεύσεις της για την καταβολή της μέγιστης δυνατής προσπάθειας για τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, την προστασία του περιβάλλοντος  και την βιώσιμη λειτουργία και ανάπτυξη, πρωτοπορεί και πάλι: ήδη σήμερα όχι μόνο έχει ολοκληρώσει και υποβάλλει προς έγκριση τα Σχέδια Παρακολούθησης όλων των πλοίων της πολύ νωρίτερα από την προθεσμία που θέτει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός, αλλά έχει επιτύχει την πιστοποίησή τους από τον προς τούτο αναγνωρισμένο και εξουσιοδοτημένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση φορέα πιστοποίησης Verifavia Shipping, την ηγέτιδα εταιρεία πιστοποίησης ρύπων στον τομέα των μεταφορών διεθνώς (αεροπλοΐα και ναυτιλία). Η Verifavia είναι επίσης ο πρώτος παγκοσμίως διαπιστευμένος φορέας πιστοποίησης ο οποίος έχει λάβει διπλή διαπίστευση σύμφωνα με το ISO 14065 και τον κανονισμό 757/2015. 

Ο κ. Σπυρίδων Πασχάλης, Διευθύνων Σύμβουλος της AtticaGroup δήλωσε: « Στην AtticaGroupσυνεχίζουμε να πρωτοπορούμε και στις πρωτοβουλίες προστασίας του περιβάλλοντος. Είμαστε ο πρώτος Όμιλος επιβατηγού ναυτιλίας του οποίου ο στόλος πιστοποιείται για τα EUMRVΣχέδια Παρακολούθησης (MonitoringPlans) από την Verifavia Shipping και μάλιστα νωρίτερα από τις προβλεπόμενες προθεσμίες. Δεσμευόμαστε να εργαζόμαστε διαρκώς προς την βελτίωση των διαδικασιών και να προσπαθούμε για τη μείωση του περιβαλλοντικού μας αντικτύπου και την έγκαιρη υιοθέτηση κάθε πρωτοβουλίας προς αυτή την κατεύθυνση». 

Ο κ. Νικόλας Θεοδώρου, Διευθύνων Σύμβουλος της Verifavia Shipping (Hellas), είπε: «Είχαμε την τιμή να συνεργαστούμε με την Attica Group για την αξιολόγηση των Σχεδίων Παρακολούθησης (Monitoring Plans) των πλοίων της, σύμφωνα με τον κανονισμό EUMRV. Η Attica Group εφάρμοζε ήδη υποδειγματικές διαδικασίες, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν προηγμένες και λεπτομερείς πρακτικές διαχείρισης στόλου και καταγραφής δεδομένων και ήταν χαρά μας να συνεργασθούμε με την εταιρεία προκειμένου να διασφαλίσουμε έναν ομαλό και αποτελεσματικό έλεγχο όσον αφορά την πιστοποίηση EUMRV

[1]ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/757 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2015 για την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και επαλήθευση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από θαλάσσιες μεταφορές και για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/16/ΕΚ.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημέρωση από τον ΣΕΤΕ
συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα.
Μετάβαση στο περιεχόμενο