Τα νέα των μελών μας

Attica Group: Έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της συγχώνευσης Attica Α.Ε. Συμμετοχών – ΑΝΕΚ Α.Ε.

Η «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής η «Εταιρία» ή «ATTICA»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι δυνάμει της υπ’ αριθμ. 827/2023 και ημερομηνίας 3.8.2023 απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού ενέκρινε ομόφωνα τη σχετική προηγούμενη γνωστοποίηση της Εταιρίας για τη συγχώνευση δια απορροφήσεως της «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ A.E.» (εφεξής η «ΑΝΕΚ») από την ATTICA.

Κατόπιν της ως άνω εγκρίσεως, η συγχώνευση τελεί υπό τις συνήθεις στις περιπτώσεις αυτές αιρέσεις και εγκρίσεις των αρμοδίων εταιρικών οργάνων.

Η νομική εκπροσώπηση και υποστήριξη της Εταιρίας ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού έγινε από τη δικηγορική εταιρεία Μπερνίτσα.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο