Τα νέα των μελών μας

Attica Group: Διπλή πιστοποίηση κατά το Διεθνές Πρότυπο ΙSO 45001:2018

undefined

 

Η Attica Groupμητρική εταιρεία των SUPER FAST FERRIES, BLUE STAR FERRIES και HELLENIC SEAWAYS, με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνει την πιστοποίησή της κατά το διεθνές πρότυπο ISO 45001:2018 για την

 • λειτουργία Κεντρικών Γραφείων Διοίκησης Ομίλου, Υπηρεσιών Υποστήριξης και Διαχείρισης στόλου πλοίων
 • υλοποίηση εργασιών συντήρησης και επισκευής σκαφών 

Οι πιστοποιήσεις ελήφθησαν τον Φεβρουάριο του 2022 από την TÜAUSTRIA HELLAS.

Με όραμα τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος εργασίας που θα είναι ασφαλές και θα διασφαλίζει την υγεία των εργαζομένων, των πελατών και των συνεργατών της, η Attica Group εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΥΑΕ), που είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 45001:2018 και την σχετική νομοθεσία. 

Στο πλαίσιο αυτό η Attica Group δεσμεύεται να: 

 • Προστατεύει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και των συνεργατών της
 • Θέτει σε υψηλή προτεραιότητα τα θέματα ΥΑΕ στις επιχειρηματικές της αποφάσεις
 • Προωθεί μία συν-αντίληψη κατά την οποία όλοι οι εργαζόμενοι της Attica Group δεσμεύονται εξίσου για τα θέματα ΥΑΕ
 • Συμμορφώνεται με όλες τις νομοθετικές και λοιπές απαιτήσεις που σχετίζονται με την ΥΑΕ
 • Εξαλείφει τους κινδύνους ΥΑΕ και ελαχιστοποιεί την διακινδύνευση ΥΑΕ
 • Βελτιώνει διαρκώς το Σύστημα Διαχείρισης για την ΥΑΕ
 • Διαθέτει όλους τους απαιτούμενους πόρους για τη διατήρηση του Συστήματος Διαχείρισης για την ΥΑΕ
 • Εξασφαλίζει την χωρίς περιορισμούς, φραγμούς και διακρίσεις διαβούλευση με τους εργαζομένους, αλλά και την ενεργή συμμετοχή τους στην επίτευξη ενός ασφαλούς και υγιεινού εργασιακού χώρου 

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία, ο Όμιλος στοχεύει:

 • Στον εντοπισμό και περιορισμό κινδύνων ΥΑΕ σε κάθε επίπεδο του οργανισμού
 • Στον αποτελεσματικό έλεγχο των κινδύνων ΥΑΕ, με τη συμμετοχή των εργαζομένων όλων των ιεραρχικών βαθμίδων
 • Στη διερεύνηση όλων των συμβάντων ΥΑΕ, ώστε να εντοπίζονται οι αιτίες και να λαμβάνονται τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα
 • Στη διαχείριση θεμάτων ΥΑΕ που προκύπτουν από προμηθευτές και συνεργάτες
 • Στην εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των Εργαζομένων και των συνεργατών του Ομίλου, σχετικά με την ΥΑΕ
 • Στην αξιολόγηση των Εργαζομένων με δείκτες σχετικούς με την ΥΑΕ
 • Στην εφαρμογή μεθόδων μέτρησης και αναφοράς δεικτών ΥΑΕ και στον ορισμό στόχων με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της επίδοσης ΥΑΕ
 • Στη βελτίωση της συνολικής επίδοσης του Ομίλου χωρίς να διακυβεύεται η Υ&Α των Εργαζομένων και η συμμόρφωση με τις νομοθετικές απαιτήσεις

Η Attica Group δραστηριοποιείται στην επιβατηγό ναυτιλία μέσω των SUPERFAST FERRIES, BLUE STAR FERRIES, HELLENIC SEAWAYS και AFRICA MOROCCO LINK με συνολικά 35 πλοία που προσφέρουν σύγχρονες, υψηλού επιπέδου μεταφορικές υπηρεσίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα πλοία του στόλου της ταξιδεύουν σε 4 χώρες, σε 60 μοναδικούς προορισμούς, προσεγγίζοντας 71 λιμάνια, μεταφέροντας πάνω από 7 εκατ. επιβάτες, 1 εκατ. Ι.Χ. οχήματα και 400.000 φορτηγά αυτοκίνητα ετησίως.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο