Τα νέα των μελών μας

Attica Group: Αποτελέσματα Α’ εξαμήνου 2019

undefined

 

  • ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩ 164,01 ΕΚΑΤ. ΕΝΑΝΤΙ ΕΥΡΩ 131,68 ΕΚΑΤ. ΤΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018 ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (EBITDA) ΕΥΡΩ 15,50 ΕΚΑΤ. ΕΝΑΝΤΙ ΕΥΡΩ 12,29 ΕΚΑΤ. ΤΟ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ 2018 
  • Η ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Α.Ν.Ε. («HSW»), ΕΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019 ΕΝΩ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 ΕΝΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΝΟΣ ΜΗΝΑ (1.6.2018-30.6.2018) 
  • ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΝΕΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ 2019 ΚΑΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ 
  • ΕΚΔΟΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΥΡΩ 175 ΕΚΑΤ. ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ 2019 ΚΑΙ ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Group, θυγατρικής εταιρίας του Ομίλου Marfin Investment Group (MIG), ανακοινώνει τα αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου 2019, τα οποία παρουσιάζουν ενοποιημένες Πωλήσεις Ευρώ 164,01 εκατ. έναντι Ευρώ 131,68 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2018. Τα Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε Ευρώ 15,50 εκατ., έναντι αντίστοιχων κερδών Ευρώ 12,29 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2018. Επισημαίνεται ότι η Attica Group ενοποιεί την ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Α.Ν.Ε. («HSW»), για ολόκληρο το α΄ εξάμηνο 2019 ενώ στις οικονομικές καταστάσεις του α΄ εξαμήνου 2018 ενοποιήθηκε για περίοδο ενός μήνα (1.6.2018-30.6.2018). 

Η αύξηση του κύκλου εργασιών του Ομίλου αντισταθμίστηκε μερικώς από την αύξηση του λειτουργικού κόστους λόγω της ενοποίησης της HSW καθώς και λόγω της συνεχιζόμενης, σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2018, ανόδου της τιμής των καυσίμων (μέση αύξηση 11%). 

Επισημαίνεται ότι ο κλάδος της επιβατηγού ναυτιλίας έχει έντονη εποχικότητα με υψηλότερη κίνηση τους μήνες Ιούλιο έως Σεπτέμβριο και χαμηλότερη τους μήνες Νοέμβριο έως Φεβρουάριο. 

Στις 30 Ιουνίου 2019, τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 44,17 εκατ. έναντι Ευρώ 59,42 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2018. 

Τα Ενσώματα Πάγια του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 682,15 εκατ. (Ευρώ 690,36 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2018). 

Ο Όμιλος στις 30.6.2019 είχε μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Ευρώ 266,76 εκατ. έναντι Ευρώ 274,50 εκατ. στις 31.12.2018 και βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Ευρώ 81,44 εκατ. (έναντι Ευρώ 71,58 εκατ. στις 31.12.2018) το μεγαλύτερο μέρος εκ των οποίων αποπληρώθηκε από την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου με δημόσια προσφορά που ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο. 

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 409,65 εκατ. από Ευρώ 409,18 εκατ. στις 31.12.2018. 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το μεταφορικό έργο του Ομίλου, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Όμιλος ενοποιεί την HSW για ολόκληρο το α΄ εξάμηνο 2019 ενώ στις οικονομικές καταστάσεις του α΄ εξαμήνου 2018 την ενοποίησε για περίοδο ενός μήνα (1.6.2018-30.6.2018), ανήλθε σε 2,5 εκατ. επιβάτες (αύξηση 23,7% σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2018), 341 χιλ. Ι.Χ. οχήματα (αύξηση 22,3%) και 192 χιλ. φορτηγά οχήματα (αύξηση 14,2%). 

Στις γραμμές της Αδριατικής καθώς και στις γραμμές Ηρακλείου και Χανίων τα πλοία της AtticaGroupλειτουργούν κοινοπρακτικά με πλοία της ΑΝΕΚ Α.Ε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ 

Στις 6.3.2019 η Attica Group ανακοίνωσε τη χρυσή της διάκριση στα GREEK HOSPITALITY AWARDS 2019, που διοργανώθηκαν από την ETHOS MEDIA. Ειδικότερα, η Attica Group βραβεύτηκε με το Χρυσό βραβείο στην κατηγορία «Καλύτερη Ελληνική Ακτοπλοϊκή Εταιρία». 

Στις 8.4.2019 η Attica Group ανακοίνωσε τη Χρυσή διάκρισή της στα LOYALTY AWARDS 2019 που διοργανώθηκαν από την Boussias Communications. Ειδικότερα, η Attica Group βραβεύτηκε με το Χρυσό βραβείο στην κατηγορία Best in Loyalty & Engagement (Travel) για το πρόγραμμα επιβράβευσης Seasmiles. 

Στις 2.5.2019 η Attica Group ανακοίνωσε τη βράβευσή της σε πέντε (5) διαφορετικές κατηγορίες βραβείων, στα Tourism Awards 2019 που διοργανώθηκαν από τη Boussias Communications. 

Στις 15.5.2019 η Attica Group ανακοίνωσε τη συμφωνία για την απόκτηση του Φ/Γ-Ο/Γ πλοίου Anglia Seaways από την εταιρεία DFDS, έναντι συνολικού τιμήματος Ευρώ 12.050.000 τοις μετρητοίς. Το πλοίο, έχει ολικό μήκος 142,5 μέτρα, υπηρεσιακή ταχύτητα 17,5 κόμβων, είναι έτους κατασκευής 2000, έχει μεταφορική ικανότητα 1.680 μέτρων φόρτωσης ή 120 ασυνόδευτων φορτηγών οχημάτων με δυνατότητα μεταφοράς ειδικών φορτίων. Η παραλαβή του πλοίου έγινε στις 3 Ιουλίου 2019. Το πλοίο μετονομάστηκε σε Blue Carrier 1 και δρομολογήθηκε στις γραμμές που δραστηριοποιείται ο Όμιλος, στην Ελληνική Ακτοπλοΐα. 

Στις 8.7.2019, το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Group αποφάσισε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου με εμπράγματες εξασφαλίσεις, σύμφωνα με τον ν.4548/2018, ποσού εκατόν είκοσι πέντε εκατομμυρίων (Ευρώ 125.000.000) κατ’ ελάχιστον και έως εκατόν εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων (Ευρώ 175.000.000) και τη διάθεση των ομολογιών μέσω δημόσιας προσφοράς. Η δημόσια προσφορά, η οποία ολοκληρώθηκε στις 24.7.2019, καλύφθηκε κατά 2,15 φορές. Διατέθηκαν συνολικά 175.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρίας με ονομαστική αξία Ευρώ 1.000 εκάστη και αντλήθηκαν κεφάλαια ύψους Ευρώ 175 εκατ. Η τελική απόδοση καθώς και το επιτόκιο των ομολογιών ορίστηκαν σε 3,40%. Η διαπραγμάτευση των ομολογιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών άρχισε στις 29 Ιουλίου 2019. Ποσό ύψους Ευρώ 99,10 εκατ. από τα έσοδα έκδοσης του ομολογιακού δανείου διατέθηκαν για τη μείωση του δανεισμού του Ομίλου. 

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η λειτουργική ενσωμάτωση της HSW, και παράλληλα αναπροσαρμόστηκε η οργανωτική δομή του Ομίλου στη βάση των νέων δεδομένων που προέκυψαν μετά την εξαγορά. 

Περαιτέρω, η Διοίκηση εξετάζει επενδυτικά σχέδια για την ενίσχυση του κύκλου εργασιών του Ομίλου, την ανανέωση του στόλου καθώς και την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο