Τα νέα των μελών μας

Attica Group: Απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 23.12.2021

 

undefined

 

Η Attica A.E. Συμμετοχών (εφεξής η «Εταιρία») ανακοινώνει ότι την 23η Δεκεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου μετόχων εκπροσωπούντων 197.247.917 μετοχές, ήτοι ποσοστό 91,40%, επί συνόλου 215.805.843 κοινών ονομαστικών μετοχών. 

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη διανομή κερδών προηγούμενων χρήσεων της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 162 παρ. 3 του ν. 4548/2018, συνολικού ποσού 10.790.292,15 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 0,05 ευρώ ανά μετοχή. Το εγκεκριμένο ποσό διανομής προέρχεται από ναυτιλιακά έσοδα, δεν υπόκειται σε φορολόγηση και θα αποδοθεί ως καθαρό ποσό στους δικαιούχους. 

Δικαιούχοι της ως άνω διανομής θα είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) επενδυτές κατά την Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2021 (Ημερομηνία Προσδιορισμού των Δικαιούχων- Record Date). Από την Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2021 (Ημερομηνία Αποκοπής Δικαιώματος), οι μετοχές της Εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.), χωρίς το δικαίωμα είσπραξης της διανομής. 

Η καταβολή στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την Τετάρτη 5 Ιανουαρίου 2022, από την πληρώτρια Τράπεζα «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.». 

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 197.247.917 ήτοι ποσοστό 91,40% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφισαν: Υπέρ 197.247.917 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου).

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο