Τα νέα των μελών μας

Attica Group: Αποφάσεις Τακτικής Γ.Σ. & Συγκρότηση Δ.Σ. σε Σώμα – Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

undefined

 

Η Attica A.E. Συμμετοχών (εφεξής η «Εταιρία») ανακοινώνει ότι την 27η Αυγούστου 2020 συνεδρίασε και συνήλθε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η ιδιότητα του κάθε μέλους έχουν ως ακολούθως: 

– Κυριάκος Δ. Μάγειρας, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος

– Μιχαήλ Γ. Σακέλλης, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

– Σπυρίδων Χ. Πασχάλης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

– Παναγιώτης Κ. Θρουβάλας, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

– Γεώργιος Ε. Ευστρατιάδης, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

– Λουκάς Κ. Παπάζογλου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

– Ευστράτιος Γ- Ι. Χατζηγιάννης, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Κατά την ως άνω συνεδρίαση, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Ν. 4449/ 2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι εξής: 

– Ευστράτιος Γ- Ι. Χατζηγιάννης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

– Λουκάς Κ. Παπάζογλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

– Μιχαήλ Γ. Σακέλλης, Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Περαιτέρω, ορίστηκαν ως μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων οι εξής: 

– Ευστράτιος Γ- Ι. Χατζηγιάννης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

– Λουκάς Κ. Παπάζογλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

– Παναγιώτης Κ. Θρουβάλας, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο