Τα νέα των μελών μας

Artion Conferences & Events: Ημερίδα για την Προώθηση «Τυποποίησης – Πιστοποίησης – Ελέγχου Αγοράς» στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Βουλγαρίας

Στη στήριξη των εξαγωγικών επιχειρήσεων και την ενίσχυση των διασυνοριακών συνεργασιών Ελλάδας – Βουλγαρίας μέσω της δημιουργίας ενός δικτύου συνεργασίας επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών πιστοποίησης/ τυποποίησης αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, το Έργο «Market Control: Προώθηση «Τυποποίησης – Πιστοποίησης – Ελέγχου Αγοράς» στις διαπεριφερειακές περιοχές του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Interreg» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013».

Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) πραγματοποιεί Ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο «Δέσμευση στην ποιότητα: Ενίσχυση διασυνοριακών συνεργασιών και διεθνούς ανταγωνιστικότητας» τη Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2013 και ώρα 18:30, στο Mediterranean Palace Hotel, Σαλαμίνος 3 & Καρατάσου στο Λιμάνι στη Θεσσαλονίκη.

Στην εκδήλωση, οι συμμετέχοντες Φορείς – Εταίροι του Έργου θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα από την υλοποίηση του Έργου αναφορικά με τις ανάγκες των επιχειρήσεων για κοινά σήματα ποιότητας/ συμμόρφωσης και την κατάρτιση επιχειρησιακού σχεδίου για τη δημιουργία ενός ενιαίου φορέα ελέγχου και εργαστηρίων για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων με υψηλή ζήτηση στη διασυνοριακή περιοχή. Στη δεύτερη ενότητα της εκδήλωσης, εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας θα συζητήσουν για την εμπειρία των επιχειρήσεων σε θέματα σημάτων συμμόρφωσης και τυποποίησης, αλλά και ελέγχου αγοράς και πιστοποίησης προϊόντων στη διασυνοριακή περιοχή.

Οι συμμετέχοντες φορείς του έργου είναι ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) ως επικεφαλής εταίρος, ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης (ΕΒΕ Ροδόπης) και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Χάσκοβο (HCCI).

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και τους Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013».

Η ARTION Conferences & Events έχει οριστεί ως η Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Έργου.  

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο