Τα νέα των μελών μας

Aegean: Βασικά Μεγέθη Πρώτου Τριμήνου 2019 – Αύξηση 7% της επιβατικής κίνησης – Άνοδος 4% στον κύκλο εργασιών

undefined

 

Η AEGEAN ανακοινώνει τα βασικά οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου 2019, παρουσιάζοντας επιβατική κίνηση αυξημένη κατά 7% και ενοποιημένα έσοδα αυξημένα κατά 4% στα EUR 172 εκ.. H συνολική προσφερόμενη χωρητικότητα αυξήθηκε κατά 5% ενώ η μέση πληρότητα πτήσεων βελτιώθηκε σε 82,3% από 81,2% το πρώτο τρίμηνο του 2018.

Η επιβατική κίνηση στο δίκτυο εσωτερικού αυξήθηκε κατά 4% σε 1,1 εκ. επιβάτες, ενώ η κίνηση στο δίκτυο εξωτερικού αυξήθηκε κατά 9% και ανήλθε σε 1,4 εκ. επιβάτες.

Οι καθαρές ζημίες μετά από φόρους ανήλθαν σε EUR35,2 εκ. από EUR30,8 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2018, απόρροια του υψηλότερου κόστους καυσίμου και της κάμψης του μέσου ναύλου. Επιπρόσθετα, η εφαρμογή από το 2019 του λογιστικού προτύπου IFRS 16 επιβάλει (μεταξύ άλλων), αποτίμηση ανά περίοδο του συνόλου των μελλοντικών υποχρεώσεων σε USDαπό μισθώσεις αεροσκαφών που επηρέασε λόγω ανατίμησης του USD κατά EUR5,2 εκ το αποτέλεσμα του τρίμηνου.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα διαμορφώθηκαν σε EUR 552,6εκ.[1] την 31.03.2019, μετά και την επιτυχή άντληση EUR200 εκ. από την πρόσφατη έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου αλλά και των θετικών ταμειακών ροών του πρώτου τρίμηνου.

Ο κ. Δημήτρης Γερογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος, ανέφερε σχετικά: 

«Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού περιβάλλοντος επιβράδυνσης της ανάπτυξης των οικονομιών διατηρήσαμε θετική τάση στην κίνηση και στις πληρότητες εξωτερικού και εσωτερικού, με παράλληλη όμως κάμψη στους μέσους ναύλους. Είμαστε μια από τις ελάχιστες ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες που κατάφεραν να έχουν ενισχυμένο κύκλο εργασιών στο πρώτο τρίμηνο του έτους, το πιο αδύναμο τρίμηνο ιδιαίτερα στην Ελλάδα.

Το καλοκαίρι του 2019 συνεχίζουμε την προσπάθεια για σταθερή, λελογισμένη ανάπτυξη, νέους προορισμούς και επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου στη χώρα μας. Παράλληλα, προετοιμαζόμαστε εντατικά για την διαδικασία ένταξης των νέων Airbus A320neo στον στόλο μας το 2020. Παραμένουμε συγκρατημένα αισιόδοξοι σε ό,τι αφορά την καλοκαιρινή περίοδο, βασιζόμενοι στη μέχρι τώρα θετική πορεία των προ κρατήσεων».

Αποτελέσματα Ομίλου 

Σε € εκατ.

Πρώτο Τρίμηνο 2018

Πρώτο Τρίμηνο 2019

Δ%

Έσοδα

165,4

172,0

4%

EBITDAR[2]

(2,9)

(8,4)

186%

EBITDA[3]

(35,5)

(8,5)

-76%

Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων

(42,6)

(48,7)

14%

Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους

(30,8)

(35,2)

14%

Επιβατική Κίνηση

Επιβατική κίνηση

AEGEAN & Olympic Air

(σε χιλιάδες)

Πρώτο Τρίμηνο 2018

Πρώτο Τρίμηνο 2019

%

Εσωτερικού

1.077

1.120

4%

Εξωτερικού

1.291

1.405

9%

Σύνολο

2.369

2.525

7%

Συντελεστής πληρότητας προγραμματισμένων πτήσεων

81,2%

82,3%

1,1pp

Με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/50/ΕΕ που ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο με τον Ν.4374 τον Απρίλιο του 2016, η AEGEAN ανακοινώνει βασικά οικονομικά και λειτουργικά μεγέθη για το πρώτο τρίμηνο και εννεάμηνο του έτους και αναλυτικές εξαμηνιαίες και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και εκθέσεις.

[1] Συμπεριλαμβάνονται επενδύσεις σε εταιρικά ομόλογα και ομόλογα δημοσίου και δεσμευμένες καταθέσεις

[2]Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων και εξόδων μίσθωσης αεροσκαφών

[3] Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο