Τα νέα των μελών μας

AEGEAN: Αποτελέσματα Τρίτου Τριμήνου και Εννεαμήνου 2022

undefined

 

Ισχυρή δυναμική κύκλου εργασιών και κερδοφορίας στο τρίτο τρίμηνο και εννεάμηνο του 2022 

  • €1,02 δισ. Κύκλος Εργασιών στο εννεάμηνο με αύξηση 109% και €571,4 εκατ. στο τρίτο τρίμηνο με αύξηση 71%. 
  • €93,2 εκατ. Κέρδη μετά από Φόρους στο εννεάμηνο και €120,8 εκατ. στο τρίτο τρίμηνο αντίστοιχα. 
  •  9,4 εκατ. επιβάτες στο σύνολο του εννεαμήνου και 4,6 εκατ. το τρίτο τρίμηνο

H AEGEAN ανακοινώνει τα βασικά οικονομικά και οργανικά αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο και το εννεάμηνο του 2022, καταγράφοντας ισχυρές επιδόσεις. 

Η επαναφορά της ζήτησης σε συνδυασμό με τη διεύρυνση του δικτύου και την αύξηση του στόλου της εταιρείας με τις παραλαβές νέων αεροσκαφών, συνέβαλαν στη σημαντική ανάκαμψη της επιβατικής κίνησης κατά το τρίτο τρίμηνο του 2022, με τον Όμιλο να μεταφέρει 4,6 εκατ. επιβάτες. Η διαμόρφωση της πληρότητας στο 84%, αυξημένη κατά 14 μονάδες συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2021 και τα υψηλότερα επίπεδα μέσων ναύλων συνέβαλλαν σε σημαντική κερδοφορία παρά την αύξηση του κόστους καυσίμων και την σημαντική ενίσχυση του δολαρίου έναντι του ευρώ.

Ο ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών τρίτου τριμήνου ανήλθε σε €571,4 εκατ., αυξημένος κατά 71%, τα Κέρδη προ Φόρων ανήλθαν σε €152,1 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση 158% σε συγκρίσιμη βάση, ενώ τα Κέρδη μετά από Φόρους ανήλθαν στα €120,8 εκατ. Η επίδοση του τρίτου τριμήνου τόσο σε κύκλο εργασιών όσο και σε κερδοφορία είναι υψηλότερη από τα αντίστοιχα επίπεδα προ κρίσης με την προσφερόμενη χωρητικότητα σε οριακά χαμηλότερα επίπεδα.

Συνολικά, στο εννεάμηνο η AEGEAN ξεπέρασε το €1 δις. στον ενοποιημένο Κύκλο Εργασιών, παρουσιάζοντας αύξηση 109% σε σχέση με το 2021, με την επιβατική κίνηση να καταγράφει αύξηση 89%. Tα Κέρδη μετά από Φόρους ανήλθαν σε €93,2 εκατ., από (οργανικές) Ζημίες ύψους €27,1 εκατ. το εννεάμηνο του 2021. Αξίζει να σημειωθεί ότι με την επίδραση του τρίτου τριμήνου, η κερδοφορία του συνολικού εννεαμήνου 2022 είναι αυξημένη έναντι του προ κρίσης εννεαμήνου 2019. Η κερδοφορία υποστηρίχθηκε σημαντικά και από τις προαγορές ποσοτήτων καυσίμου και δολαρίου της εταιρείας που περιόρισαν τον βαθμό επιβάρυνσης των αποτελεσμάτων από την εκτίναξη του κόστους τους. 

Τα ταμειακά διαθέσιμα, ισοδύναμα και λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε €619,0 εκ.[1] την 30.09.2022.

Ο κ. Δημήτρης Γερογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος, ανέφερε σχετικά:

«Είμαστε υπερήφανοι που ανταποκριθήκαμε με επιτυχία στις προκλήσεις που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε, παρουσιάζοντας φέτος, ισχυρή κερδοφορία και ένα από τα καλύτερα αποτελέσματα του κλάδου μας, μετά από δύο εξαιρετικά δύσκολα χρόνια.

Η αποτελεσματική διαχείριση του δικτύου, των ναύλων και του κόστους, και φυσικά η προσπάθεια των ανθρώπων μας να εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο τρόπο τους επιβάτες μας συνέβαλλαν σε αυτό το αποτέλεσμα.

Έχουμε τη βεβαιότητα ότι η περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς μας από τις επενδύσεις μας στην αναβάθμιση του στόλου και των υπηρεσιών μας, θα μας επιτρέψει να συνεχίσουμε να δημιουργούμε αξία για τους μετόχους και τη χώρα μας, αλλά και ευκαιρίες εξέλιξης για τους ανθρώπους μας παρά τις προκλήσεις του γεωπολιτικού και οικονομικού περιβάλλοντος που είναι και πάλι έντονες γύρω μας».

Αποτελέσματα Ομίλου Τρίτου Τριμήνου και Εννεαμήνου 2022 

(σε € εκατ.)

Τρίτο

Τρίμηνο 2021

Τρίτο

 Τρίμηνο 2022

% μτβ

Εννεάμηνο

 2021

Εννεάμηνο

2022

% μτβ

Έσοδα

333,9

571,4

71%

486,8

1.019,5

109%

Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων (Οργανικά)

58,8

152,1

158%

(32,9)

121,4

n.m.

Μη Οργανικά αποτελέσματα*

62,7

62,7

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων

121,5

152,1

25%

29,8

121,4

308%

Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους

107,2

120,8

13%

28,8

93,2

224%

* Έκτακτα μη οργανικά έσοδα ύψους €62,7 εκατ. που αφορούν το ποσό της κρατικής ενίσχυσης μειωμένο κατά την εύλογη αξία των warrants που δόθηκαν στο Ελληνικό Δημόσιο και πρόβλεψη απομείωσης σχετιζόμενη με την αναδιάρθρωση του στόλου αεροσκαφών. 

 

Τρίτο

Τρίμηνο 2021

Τρίτο

 Τρίμηνο 2022

% μτβ

Εννεάμηνο

 2021

Εννεάμηνο

2022

% μτβ

Σύνολο Επιβατών (‘000)

3.318

4.666

41%

4.968

9.396

89%

Συντελεστής Πληρότητας (RPK/ASK)

70,3%

83,9%

13,6pp

64,0%

79,0%

15,0 p.p.

Χιλιομετρικές Θέσεις (ASK σε εκατ.)

4.823

6.136

27%

7.497

12.648

69%

Παρουσίαση των βασικών οικονομικών και οργανικών αποτελεσμάτων ως ποσοστό των αντίστοιχων αποτελεσμάτων της περιόδου του 2019. 

2022 ως % του 2019

Πρώτο

Τρίμηνο 2022

Δεύτερο

 Τρίμηνο 2022

Τρίτο

Τρίμηνο 2022

Σύνολο Εννεαμήνου 2022

Χιλιομετρικές Θέσεις (ASK)

73%

84%

97%

88%

Έσοδα

70%

94%

111%

99%

Κέρδη προ φόρων

56%

123%

114%

[1]Περιλαμβάνει χρηματοοικονομικές επενδύσεις ύψους €50,0 εκατ.. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο