Τα νέα των μελών μας

Aegean: Αποτελέσματα Έτους 2013

 

Αύξηση παρουσίασαν συνολικά τα μεγέθη της AEGEAN το 2013, ενισχύοντας σημαντικά τη δυναμική και τις προοπτικές ανάπτυξης της Εταιρείας. Τα συνολικά έσοδα της ΑEGEAN το 2013 ανήλθαν σε €682,7 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 21% σε σύγκριση με το 2012 και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €66,3 εκ., σε σύγκριση με ζημίες €10,5 εκ. το 2012.

H ΑEGEAN μετέφερε 6,8 εκ. επιβάτες το 2013, παρουσιάζοντας αύξηση 12% και  πετυχαίνοντας εξαιρετικά σημαντική βελτίωση πληρότητας από 74% σε 79%. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι μεταξύ 2011 και 2013 ο συντελεστής πληρότητας βελτιώθηκε κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, διαμορφώνοντας ουσιαστικά την κερδοφορία της Εταιρείας.

Η βελτίωση του κύκλου εργασιών και του αποτελέσματος, προήλθε κατά κύριο λόγο από την εξαιρετική απόδοση του δικτύου εξωτερικού, με 14% αύξηση της κίνησης σε 4 εκ. επιβάτες, λόγω της ωρίμανσης της παρουσίας της Εταιρείας σε σημαντικές αγορές εξωτερικού, αλλά και των ευνοϊκών συνθηκών ζήτησης που επεκράτησαν για τη χώρα.  Η κίνηση εξωτερικού της AEGEAN ήταν αυξητική τόσο προς την Αθήνα, όσο και προς τις 6 περιφερειακές βάσεις της Εταιρείας.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €94 εκ., συνεισφέροντας στη σημαντική ενίσχυση των συνολικών διαθεσίμων της Εταιρείας σε €239 εκ. από €156 εκ. το 2012[1], και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και των στρατηγικών επιλογών της. 

Όπως είναι γνωστό τον Οκτώβριο του 2013 ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Olympic Air μετά την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το 2013, η Olympic Air παρουσίασε έσοδα ύψους €167,4 εκ. για το σύνολο του έτους, επιβατική κίνηση 2 εκ. επιβάτες (1,7 εκ. εσωτερικού και 0,3 εκ. εξωτερικού) και καθαρές ζημίες μετά από φόρους ύψους €13,9 εκ.[2]

Λόγω του χρόνου της συναλλαγής, τα μεγέθη της Olympic Air ενοποιήθηκαν μόνο για τους δύο τελευταίους μήνες του έτους. Συνεπώς, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του νέου ομίλου διαμορφώθηκε για το 2013 σε €699εκ. και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους σε €57,8 εκ.

Λαμβάνοντας υπόψη τα μεγέθη για το σύνολο του έτους 2013, σε αθροιστικό επίπεδο, τα έσοδα των δύο εταιρειών διαμορφώθηκαν σε €847 εκ. και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους σε €52,5 εκ. Αντίστοιχα, η αθροιστική επιβατική κίνηση των δύο εταιρειών για το 2013 ανήλθε σε 8,8 εκ. επιβάτες, εκ των οποίων 4,3 εκ. επιβάτες ταξίδεψαν στο δίκτυο εξωτερικού. Οι χιλιομετρικοί επιβάτες ανήλθαν σε 8,4 δις. Τα συγκεκριμένα μεγέθη πρέπει να θεωρούνται και πρακτικά η αφετηρία του νέου Ομίλου.

Ο κ. Δημήτρης Γερογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος, ανέφερε σχετικά:

«Το 2013 ήταν μια χρονιά ορόσημο για την εταιρεία μας. Συνεχίσαμε με επιτυχία την επένδυση μας στην εξωστρέφεια, συνεισφέραμε σημαντικά στην ανάπτυξη του Ελληνικού τουρισμού και της περιφέρειας, ενώ παράλληλα επιτύχαμε την επιστροφή στην κερδοφορία.  Στο τέλος του έτους με την συνένωση με την Οlympic Αir βάλαμε τις βάσεις για μεγαλύτερες οικονομίες κλίμακας και ενίσχυση της δυναμικής ανάπτυξης. Ήδη, οι πρώτες συνέργειες του δικτύου αλλά και της νέας τιμολογιακής πολιτικής παράγουν αποτελέσματα με άνοδο στην κίνηση. Χρειάζεται όμως περαιτέρω προσπάθεια για να μεταφρασθεί η νέα προοπτική σε σταθερή ανάπτυξη των μεγεθών και μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα. Οι βάσεις πλέον υπάρχουν όπως επίσης  και η στελέχωση και η απαραίτητη τεχνογνωσία.

Η αδυναμία της εσωτερικής ζήτησης παραμένει, με τάσεις όμως σταθεροποίησης σε χαμηλά επίπεδα. Ταυτόχρονα, η χρονιά ξεκινά με ιδιαίτερα θετικές προοπτικές για τον Ελληνικό τουρισμό. Η ζήτηση από το εξωτερικό προς την χώρα μας φαίνεται και πάλι αυξητική για το 2014, γεγονός το οποίο έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον τρίτων ανταγωνιστικών εταιρειών, που προχωρούν σε σημαντική αύξηση της προσφερόμενης χωρητικότητας προς την χώρα μας. Στο περιβάλλον αυτό μπορούμε πλέον μαζί με την Olympic Air να ανταποκριθούμε δυναμικά με ταυτόχρονη επένδυση στην ανάπτυξη από την Αθήνα και την περιφέρεια αλλά και με τη νέα τιμολογιακή πολιτική που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των σημερινών επιβατών. Η ενοποίηση των διοικητικών, εμπορικών, οικονομικών και τεχνικών υπηρεσιών προχωρά σύμφωνα με το σχεδιασμό και αναμένεται να επιφέρει περαιτέρω επίτευξη οικονομιών κλίμακας.»

 Αποτελέσματα AEGEAN

 Σε000

2012

2013

%

Έσοδα

562,858

682,683

21%

EBITDA[3]

2,944

94,307

 

Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων

(12,618)

83,610

 

Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους

(10,496)

66,331

 

 Αποτελέσματα OlympicAir[4]

 Σε000

2013

Έσοδα

167,373

EBITDA

(2,507)

Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων

(12,760)

Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους

(13,872)

 Αποτελέσματα Ομίλου

 Σε000

Ενοποίηση OlympicAirσύνολο έτους 2013[5]

Ενοποίηση OlympicAirΝοέμβριος-Δεκέμβριος 2013

Έσοδα

847,475

698,917

EBITDA

91,801

89,777

Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων

70,851

75,075

Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους

52,460

57,759

  Επιβατική Κίνηση 2013 (σε εκατ.)

Επιβατική κίνηση

AEGEAN

AEGEAN & Olympic Air

 

2012

2013

%

2013

Εσωτερικού

2,6

2,8

9%

4,5

Εξωτερικού

3,5

4,0

14%

4,3

Σύνολο

6,1

6,8

12%

8,8

Συντελεστής πληρότητας προγραμματισμένων πτήσεων

74,3%

79,4%

5,0pp

78,3%

 AegeanAirlines

H AEGEAN το 2013 μετέφερε 6,8 εκατομμύρια επιβάτες. Από την 30/06/2010 είναι μέλος της ισχυρότερης παγκόσμιας αεροπορικής συμμαχίας, της STAR ALLIANCE. Η Εταιρεία βραβεύτηκε ως η καλύτερη περιφερειακή αεροπορική εταιρεία  στην Ευρώπη για το 2013, από τα  Skytrax World Airline Awards.

H AEGEAN και η MARFIN υπέγραψαν την 22η Οκτωβρίου 2012 προσύμφωνο για την πώληση του 100% της OLYMPIC AIR στην AEGEAN. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελούσε υπό την αίρεση της λήψης της απαιτούμενης έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία και εδόθη την 9η Οκτωβρίου 2013. Η υπογραφή της οριστικής συμβάσεως και η μεταβίβαση των μετοχών πραγματοποιήθηκε την 23η Οκτωβρίου 2013 και Olympic Air αποτελεί πλέον θυγατρική εταιρεία της Aegean. Το τίμημα της εξαγοράς ανήλθε σε €72 εκ. εκ των οποίων €20 εκ. καταβλήθηκαν την 22/10/2012, €10,4 εκ. την 23/10/2013 και το εναπομείναν ποσό €41,6 εκ. θα καταβληθεί σε 4 ετήσιες ισόποσες δόσεις μέχρι τον Οκτώβριο του 2017.

Η συνολική κίνηση των δύο εταιρειών ανήλθε σε 8,8 εκ. επιβάτες το 2013.


[1] Συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση

[2] Μη ελεγμένα οικονομικά μεγέθη

[3] EBITDA: Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων

[4] Μη ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα

[5] Μη ελεγμένα Οικονομικά αποτελέσματα

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημέρωση από τον ΣΕΤΕ
συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα.
Μετάβαση στο περιεχόμενο