Τα νέα των μελών μας

Aegean Airlines: Σημαντική άνοδος επιβατικής κίνησης εξωτερικού – Αύξηση κύκλου εργασιών

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε €537,4 εκατ. το εννεάμηνο του 2011, παρουσιάζοντας αύξηση 15%. Η συνολική επιβατική κίνηση διαμορφώθηκε στα 5,2 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 6%. Το καθαρό αποτέλεσμα μετά από φόρους διαμορφώθηκε σε ζημιές ύψους €2,7 εκατ. Σημειώνεται ότι τo αποτελέσματα του εννεαμήνου 2010 που ήταν ζημιογόνο κατά €8,4 εκατ. είχε επιβαρυνθεί από την έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης.

Η επίδραση της αύξησης του κόστους καυσίμων σε συγκρίσιμο επίπεδο δραστηριότητας με το προηγούμενο έτος ήταν €38 εκατ., +40%  (και συνολικά €50 εκατ. ή +52%, εάν ληφθεί υπόψη και η αύξηση της δραστηριότητας της εταιρείας). Παράλληλα, η εντεινόμενη κρίση στην ελληνική οικονομία συνέχισε να επηρεάζει αρνητικά τη ζήτηση από έλληνες καταναλωτές.

Παρά το αρνητικό περιβάλλον, οι λειτουργικές ταμειακές ροές βελτιώθηκαν σε θετικές ύψους €24 εκατ. από αρνητικές ύψους €23 εκατ. το προηγούμενο έτος, επιτρέποντας τη χρηματοδότηση της επένδυσης για αγορά χρονοθυρίδων (slots) και την παράλληλη αύξηση των ταμειακών διαθεσίμων σε  €194 εκατ. την 30.09.2011.

Το τρίτο τρίμηνο του 2011, λόγω της σημαντικής επένδυσης στην επέκταση του δικτύου, η κίνηση εξωτερικού αυξήθηκε κατά 22%. Η αύξηση προήλθε από την περαιτέρω ενίσχυση του δικτύου με προορισμούς και συχνότητες σε αγορές όπως Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Ρωσία και Ισραήλ αλλά και την δραστηριότητα από ελληνικά αεροδρόμια της περιφέρειας όπου επιτεύχθηκαν ιδιαίτερα εντυπωσιακοί ρυθμοί ανάπτυξης στην κίνηση εξωτερικού όπως προς Ηράκλειο (+21%),  Θεσσαλονίκη (+15%) και Ρόδο (+22%).


Ο κ. Δημήτρης Γερογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος, ανέφερε σχετικά:

« Η AEGEAN επένδυσε και συνέβαλε σημαντικά στην ανάπτυξη του ποιοτικού τουρισμού τόσο προς την Αθήνα όσο και από τα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας. Το έκανε συνειδητά παρά την εντεινόμενη κρίση, την αυξανόμενη αβεβαιότητα και την ανοδική πορεία της τιμής του πετρελαίου. Η βελτίωση της παραγωγικότητας, η χρήση νέων τεχνολογιών και η ομοιογένεια του στόλου μας βοηθούν στο να προσφέρουμε ολοένα και πιο προσιτές τιμές στους πελάτες μας. Όμως ένα μεγάλο μέρος των εξόδων μας καθορίζεται από εξωγενείς παράγοντες, όπως το πετρέλαιο και τα αεροπορικά τέλη. Είναι επιτακτικό πια να αλλάξει πολιτική  το Ελληνικό κράτος που με δική του επιλογή, και όχι των ιδιωτών όπως συχνά αναφέρεται σαν δικαιολογία, χρεώνει τις εταιρείες και τους καταναλωτές που χρησιμοποιούν τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών  2,5 φορές πάνω από την Ισπανία και την Τουρκία, 3,5 φορές πάνω από τα υπόλοιπα αεροδρόμια της Ελλάδας και επιβαρύνει με 41 ευρώ συνολικά μια εσωτερική μετακίνηση. Διαφορετικά θα συνεχίσει να υποφέρει τόσο η οικονομία και ο τουρισμός της Αθήνας που φέτος είχε μείωση αλλά και  η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών αεροπορικών εταιρειών.»

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2011                                                                                            
Σε € 000                                             Εννεάμηνο  2010               Εννεάμηνο  2011    %        
Έσοδα                                                          466.199                        537.353           15%
EBITDAR*                                                      68.624                          65.633             -4%
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων                       (1.919)                          (2.928)             –
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους             (8.438)                           (2.722)             –                        
*EBITDAR: Λειτουργικά κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων και εξόδων μίσθωσης αεροσκαφών

Επιβατική Κίνηση Εννεαμήνου / Γ’ Τριμήνου                                                                                                     
                                                  Εννεάμηνο    Εννεάμηνο           Γ’ Τρίμηνο     Γ’ Τρίμηνο
Επιβατική κίνηση (σε χιλ.)         2010              2011          %          2010                 2011              %                     
Εσωτερικού                                   2.483            2.382          -4%        949                   963                2%
Εξωτερικού                                   2.433            2.812          16%        1.065               1.297             22%
Σύνολο                                         4.916           5.194             6%         2.014                2.260            12%               
Μέσος αριθμός επιβατών
ανά πτήση                                       104              111            7%          118                  123                4%                 
Συντελεστής Πληρότητας
(RPK/ASK)                                  69,1%        69,2%           0,2          77,0%              76,6%          -0,5                              

Aegean Airlines
H  Aegean Airlines μετέφερε το 2010 6,23 εκατομμύρια επιβάτες. Aπό την 30/06/2010 είναι μέλος της ισχυρότερης παγκόσμιας αεροπορικής συμμαχίας, της STAR ALLIANCE. Η Εταιρεία πρόσφατα βραβεύτηκε ως η καλύτερη περιφερειακή αεροπορική εταιρεία  στην Ευρώπη για το 2011, από τα  Skytrax World Airline Awards. Στην πορεία των 12 χρόνων ιστορίας της, η Aegean έχει βραβευθεί έξι φορές από τον European Regions Airline Association (ERA). Επιπλέον, η εταιρεία έχει βραβευθεί επανειλημμένα από το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών ως ο μεγαλύτερος συντελεστής στην αύξηση της κίνησης επιβατών του αεροδρομίου.

Τα στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2011 έως 30 Σεπτεμβρίου 2011  δημοσιεύτηκαν στις εφημερίδες ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ και ΕΞΠΡΕΣ την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2011.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο