Τα νέα των μελών μας

Aegean Airlines: Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2011

Το πρώτο εξάμηνο του 2011 οι πωλήσεις της ΑEGEAN ανήλθαν σε €295,2 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 10%, λόγω της αύξησης κατά 24% που επετεύχθη το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Το καθαρό αποτέλεσμα μετά από φόρους διαμορφώθηκε σε ζημιές ύψους €19,8 εκατ. έναντι καθαρών ζημιών ύψους €32,6 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2010. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2010 είχαν επιβαρυνθεί από έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης ύψους €6,7 εκατ.

Παρά την κρίση στην Ελληνική οικονομία η οποία έχει υποχρεώσει τον περιορισμό των συχνοτήτων στο εσωτερικό δίκτυο , η Εταιρεία ακολουθεί στρατηγική επέκτασης του δικτύου της στο εξωτερικό, ενισχύοντας την παρουσία της με προορισμούς και συχνότητες σε σημαντικές αγορές, όπως η Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία,  Ρωσία και Ισραήλ, με στόχο να στηρίξει αλλά και μεσοπρόθεσμα να εκμεταλλευτεί την ανάπτυξη του τουρισμού της Ελλάδας.

Οι εξοικονομήσεις στο κόστος λόγω της ομοιογένειας του στόλου που αποτελείται πλέον αποκλειστικά από αεροσκάφη της οικογένειας Airbus A320 καθώς και η βελτίωση της παραγωγικότητας δεν ήταν δυνατόν να καλύψουν πλήρως τις επιπτώσεις από την πτώση της αγοραστικής δύναμης των ελλήνων καταναλωτών, αλλά και την σημαντική αύξηση του κόστους καυσίμου. Συγκεκριμένα, το κόστος καυσίμων ανήλθε σε €81,8 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά €24,4 εκατ. ή 43% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Το πρώτο εξάμηνο του 2011 οι λειτουργικές ταμειακές ροές της Εταιρείας βελτιώθηκαν σημαντικά σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2010. Έτσι παρά την σημαντική επένδυση που πραγματοποιήθηκε σε αγορά χρονοθυρίδων (slots) στα αεροδρόμια του Λονδίνου (Heathrow) και του Παρισιού (Charles de Gaulle), τα ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν και διαμορφώθηκαν στα €205 εκατ. την 30.06.2011, διασφαλίζοντας τη δυνατότητα της εταιρείας να ολοκληρώσει τον στρατηγικό της σχεδιασμό.

Συνολικά κατά το πρώτο εξάμηνο, η επιβατική κίνηση της Εταιρείας αυξήθηκε οριακά κατά 1%, με την Εταιρεία να μεταφέρει 2,9 εκατομμύρια επιβάτες. Η εικόνα όμως είναι εντελώς διαφορετική στο δεύτερο τρίμηνο όπου η συνολική κίνηση αυξήθηκε κατά 15% ενώ η κίνηση εξωτερικού κατά 29% .
 
Ο κ. Δημήτρης Γερογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος, ανέφερε σχετικά:
« Αναλάβαμε το ρίσκο της επένδυσης σε νέες αγορές εξωτερικού, εν μέσω ενός εξαιρετικά δύσκολου οικονομικού περιβάλλοντος, προσβλέποντας στις μεσοπρόθεσμες προοπτικές της εταιρεία μας και στηρίζοντας ποσοτικά αλλά και ποιοτικά τον ελληνικό τουρισμό. Τα εμπορικά αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα θετικά. Οφείλουμε όμως να τα μεταφράσουμε και σε οικονομικά στα επόμενα έτη. Το περιβάλλον εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά  ρευστό, με την ύφεση της οικονομίας και το κόστος καυσίμου να οδηγούν στην διαμόρφωση αρνητικού αποτελέσματος για το 2011, παρά την σημαντική βελτίωση στους δείκτες παραγωγικότητας της εταιρείας. Στόχος μας εξακολουθεί να είναι η ποιότητα και η καινοτομία για τους επιβάτες μας, η αποτελεσματική διαχείριση του κόστους, αλλά και η διατήρηση της ευελιξίας μας απέναντι στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες.»

 Αποτελέσματα Πρώτου Εξαμήνου 2011                                                          
 Σε € 000                                    Α’ Εξάμηνο 2010    Α’ Εξάμηνο 2011       %     
Έσοδα                                               267,390                   295,176             10%
EBITDAR*                                            19,663                     16,124            -18%
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων              (33,514)                   (23,191)              –
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους      (32,557)                  (19,820)              –      
*EBITDAR: Λειτουργικά κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων και εξόδων μίσθωσης αεροσκαφών

Επιβατική Κίνηση Α’ Εξαμήνου / Β’ Τριμήνου
                                                    Α’ Εξάμηνο     Α’ Εξάμηνο        Β’ Τρίμηνο    Β’ Τρίμηνο 
Επιβατική κίνηση (σε χιλ.)                2010              2011        %        2010              2011           %      
Εσωτερικού                                          1.534             1.419     -8%        789               805            2%
Εξωτερικού                                           1.368            1.515     11%        763               985           29%
Σύνολο                                                 2.902            2.934      1%       1.552            1.790          15%    
Μέσος αριθμός επιβατών ανά                                                                      
πτήση                                                     97                104       8%          100               110           10%                                             
Συντελεστής Πληρότητας (RPK/ASK)    64,8%           64,6%     -0,2     67,8%            68,4%          0.6                     

Aegean Airlines
H  Aegean Airlines μετέφερε το 2010 6,23 εκατομμύρια επιβάτες. Aπό την 30/06/2010 είναι μέλος της ισχυρότερης παγκόσμιας αεροπορικής συμμαχίας, της STAR ALLIANCE. Η Εταιρεία πρόσφατα βραβεύτηκε ως η καλύτερη περιφερειακή αεροπορική εταιρεία  στην Ευρώπη για το 2011, από τα  Skytrax World Airline Awards. Στην πορεία των 12 χρόνων ιστορίας της, η Aegean έχει βραβευθεί έξι φορές από τον European Regions Airline Association (ERA). Επιπλέον, η εταιρεία έχει βραβευθεί επανειλημμένα από το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών ως ο μεγαλύτερος συντελεστής στην αύξηση της κίνησης επιβατών του αεροδρομίου. Η AEGEAN τη θερινή περίοδο 2011 εκτελεί 35 δρομολόγια εξωτερικού και 24 δρομολόγια εσωτερικού, χωρίς να υπολογίζεται ο σημαντικός αριθμός επιπλέον προορισμών σε εξαιρετικά σημαντικές αγορές που καλύπτονται στην αγορά των ναυλωμένων πτήσεων (charter).

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο