9ο Συνέδριο, 2010

18.10 - 19.10

Ο τουρισμός στη νέα κοινωνική & οικονομική πραγματικότητα για την Ελλάδα. Προτεραιότητα στην Κυβέρνηση – Συνείδηση στην κοινωνία

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ
ΧΟΡΗΓΟΣ ΔΕΙΠΝΟΥ
ΧΟΡΗΓΟΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ
ΧΟΡΗΓΟΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Συνέδρια
Επερχόμενο Συνέδριο