8ο Συνέδριο, 2009

19.10 - 20.10

Ο ρόλος του τουρισμού στην εναλλαγή των φάσεων της οικονομίας: Μακροχρόνιος προγραμματισμός και επιχειρησιακή ετοιμότητα

Το 2010 δεν θα είναι εύκολη χρονιά και η ανάκαμψη θα είναι περιπετειώδης, μετά από τη φετινή χρονιά που αναμένεται να κλείσει με μείωση της τουριστικής δραστηριότητας περίπου 5% σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Τα τελευταία 10 χρόνια ο τουρισμός βίωσε πολλές κρίσεις, αλλά όχι μόνο τις αντιμετώπισε αποτελεσματικά, άλλα και εξήλθε δυνατότερος από αυτές. Οι μακροχρόνιες προοπτικές του παγκόσμιου τουρισμού παραμένουν θετικές, ενώ σε ότι αφορά το άμεσο μέλλον πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια που θα αποβλέπει κυρίως στη διατήρηση των θέσεων εργασίας, όπου προφανής προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση της λειτουργίας των επιχειρήσεων. 

Ο τουρισμός μπορεί να είναι ο καταλύτης στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων οικονομικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων, όμως οι δυνατότητές του ως ατμομηχανή της οικονομίας παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτες από πάρα πολλές κυβερνήσεις, της ελληνικής συμπεριλαμβανομένης. 

Αυτό που χρειάζεται ο τουριστικός τομέας για να ξεδιπλώσει το δυναμισμό του, είναι ένα σταθερό θεσμικό και φορολογικό πλαίσιο, αποτελεσματική και αξιόπιστη μακροοικονομική πολιτική, υγιή ανταγωνισμό, σύγχρονες υποδομές, εκπαιδευμένο προσωπικό, σύγχρονες συμπληρωματικές υπηρεσίες, αποτελεσματικό κράτος. Παράλληλα όμως, επιβάλλεται να αναληφθούν συντονισμένα μέτρα και πρωτοβουλίες αμέσως, έτσι ώστε το 2010 να είναι μια καλή τουριστική χρονιά. Θα πρέπει να τονωθεί η ζήτηση που είναι η βασική παράμετρος για τη βραχυχρόνια αντιμετώπιση της κρίσης, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που το ισχυρό ευρώ και ο διαχρονικά υψηλότερος εγχώριος πληθωρισμός σε σχέση με την Ευρώπη των 27, υπονομεύουν την ανταγωνιστικότητά μας.

Το συνολικό υπόλοιπο χρηματοδοτήσεων του τουριστικού κλάδου στην Ελλάδα από τις ελληνικές τράπεζες προσεγγίζει τα €7,3 δισ. στα μέσα του 2009, που αποτελεί το 3% περίπου της συνολικής τραπεζικής χρηματοδότησης και το 6% της συνολικής επιχειρηματικής χρηματοδότησης. Το ποσοστό φαίνεται δυσανάλογα μικρό σε σχέση με τη σημασία του κλάδου για την ελληνική οικονομία και είναι σίγουρα μικρότερο από τα υπόλοιπα χρηματοδοτήσεων της Ναυτιλίας (€ 10,2 δισ.) και των κατασκευών ( € 11,3 δισ.). 

Η τραπεζική χρηματοδότηση, όμως, πρέπει να γίνεται με κριτήρια φερεγγυότητας, πιστοληπτικής ικανότητας, βιωσιμότητας των επενδύσεων και των δανειζόμενων. Πρέπει να γίνεται με αντίστοιχη ανάληψη κινδύνων και ευθυνών από τράπεζες και δανειζόμενους σ’ ένα περιβάλλον υγιούς ανταγωνισμού, διαφάνειας και σύγχρονων κανόνων λειτουργίας της αγοράς. 

Η γενικευμένη χρήση μη τραπεζικών κριτηρίων στη χρηματοδότηση και η συντήρηση μη βιώσιμων επιχειρήσεων δεν συμβάλλει στην ανάπτυξη της χώρας, ούτε διευκολύνει τον ανταγωνισμό και καταλήγει να πληρώνουν το λογαριασμό οι συνεπείς φορολογούμενοι. 

Η αδιαμφισβήτητη συνεισφορά της τουριστικής βιομηχανίας στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας καθιστά απαραίτητη τη στήριξή της σε μέσο-μακροπρόθεσμη βάση. Η εν εξελίξει οικονομική κρίση καθιστά τη στήριξη αυτή ακόμα πιο αναγκαία και επιβάλλει στο τραπεζικό σύστημα να προσεγγίσει τα προβλήματα των τουριστικών επιχειρήσεων με αυξημένο ρεαλισμό. 

Κατεβάστε τον κατάλογο συμμετεχόντων:

 undefined participants.pdf   392 K 
Συνέδρια
Επερχόμενο Συνέδριο