7ο Συνέδριο, 2008

6.10 - 7.10

Οι προκλήσεις για την τουριστική πολιτική. Κυβερνητική αποτελεσματικότητα και ο νέος ρόλος για τον ιδιωτικό τομέα

ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ
ΧΟΡΗΓΟΣ ΔΕΙΠΝΟΥ
ΧΟΡΗΓΟΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ
INTERNATIONAL MEDIA PARTNER
ΧΟΡΗΓΟΣ
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
Συνέδρια
Επερχόμενο Συνέδριο