7ο Συνέδριο, 2008

6.10 - 7.10

Οι προκλήσεις για την τουριστική πολιτική. Κυβερνητική αποτελεσματικότητα και ο νέος ρόλος για τον ιδιωτικό τομέα

Geoffrey H. Lipman Βοηθός Γενικού Γραμματέα, UNWTO Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Gunter Ihlau Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων, TUI AG Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Michel Peyre Περιφερειακός Διευθυντής, Maison de la France Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Lady Cobham Αντιπρόεδρος, Visit Britain Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Rajan Datar Παρουσιαστής του fast:track, BBC World News Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Ανδρέας Α. Ανδρεάδης Α΄Αντιπρόεδρος ΣΕΤΕ & Πρόεδρος ΠΟΞ Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Αθανάσιος Οικονόμου Πρόεδρος, Ε.Ο.Τ. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Άρης Σπηλιωτόπουλος Υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης Πρόεδρος ΕΟΤ Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Συνέδρια
Επερχόμενο Συνέδριο