7ο Συνέδριο, 2008

6.10 - 7.10

Οι προκλήσεις για την τουριστική πολιτική. Κυβερνητική αποτελεσματικότητα και ο νέος ρόλος για τον ιδιωτικό τομέα

Οι τουριστικοί προορισμοί που θα πρωταγωνιστήσουν στο μέλλον είναι αυτοί οι οποίοι θα υποστηρίξουν το όραμά τους για την ανάπτυξη με ισχυρές ενέργειες μάρκετινγκ παράλληλα με την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών. Η προστασία του περιβάλλοντος θεωρείται ως αυτονόητη προτεραιότητα και αποτελεί πλέον θέμα επιβίωσης. Αυτό ήταν το βασικότερο από τα μηνύματα του 7ου Συνεδρίου του ΣΕΤΕ «Τουρισμός & Ανάπτυξη» που έγινε στην Αθήνα, παρουσία 400 περίπου συμμετεχόντων, επιχειρηματιών, εκπροσώπων ΜΜΕ και πολιτικής ηγεσίας Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης. 

Ανάμεσα στα πολλά μηνύματα του Συνεδρίου αξίζει να σημειωθούν τα εξής: η ευελιξία και οι πολλές δυνατότητες επιλογής είναι η ισχυρότερη τάση στη συμπεριφορά των καταναλωτών, ενώ το value for money, η περιβαλλοντική ευαισθησία και η διαφοροποίηση – εξειδίκευση χαρακτηρίζουν τις επιλογές τους, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. G. Ihlau, Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων της TUI. Ειδικότερα για την Ελλάδα, ο κ. Ihlau ανέφερε, ότι η χώρα μας καταλαμβάνει την πρώτη θέση με 67%, στις προτιμήσεις των καταναλωτών σύμφωνα με την έρευνα European Travel Attitudes και είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος προορισμός για την TUI. Ο κ. Ihlau πρότεινε ως θέματα προτεραιότητας για την τουριστική πολιτική μας την ποιοτική βελτίωση στα αεροδρόμια, στην προσφορά ιατρικών υπηρεσιών, καθώς και στην εκπαίδευση του προσωπικού. 

Η Αντιπρόεδρος του Visit Britain, Lady Cobham, αναλύοντας τη λειτουργία του Οργανισμού, ανέφερε ως απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία την ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, θεωρώντας την συμμαχία μεταξύ των επιχειρήσεων σχεδόν δεδομένη. Η πρωτοπορία του Visit Britain έγκειται κυρίως στην ψηφιακή του υπεροχή, στην ένταση, συνέπεια και συνέχεια των ενεργειών μάρκετινγκ, καθώς και στην παρακολούθηση, ανάλυση των αγορών. 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής του Maison de la France (MDLF), κ. M. Peyre, παρουσίασε τη δομή, λειτουργία και στρατηγική του Οργανισμού ο οποίος ασχολείται αποκλειστικά με την προώθηση της Γαλλίας ως τουριστικού προορισμού στο εξωτερικό. Χαρακτηριστικό της οργάνωσης του γαλλικού τουρισμού είναι ότι η διαχείριση της ζήτησης και της προσφοράς γίνεται από διαφορετικούς οργανισμούς, το MDLF για τη ζήτηση και το ODIT για την προσφορά. Αξιοσημείωτο είναι ότι ως μέλη στο ODIT συμμετέχουν τα συναρμόδια με τον τουρισμό Υπουργεία.

Το Συνέδριο ολοκληρώθηκε με την ομιλία του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης, κ. A. Σπηλιωτόπουλου.

 

Συνέδρια
Επερχόμενο Συνέδριο