6ο Συνέδριο, 2007

29.10 - 30.10

Η δυναμική των αλλαγών στον παγκόσμιο τουρισμό. Πόσο μας επηρεάζουν; Ποια είναι η αντίδρασή μας;

ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
ΧΟΡΗΓΟΣ ΔΕΙΠΝΟΥ
ΧΟΡΗΓΟΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ
ΧΟΡΗΓΟΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΧΟΡΗΓΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΧΟΡΗΓΟΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
INTERNATIONAL MEDIA PARTNER
Συνέδρια
Επερχόμενο Συνέδριο