5ο Συνέδριο, 2006

17.10

Σχεδιάζοντας τις επενδυτικές πολιτικές για τον ελληνικό τουρισμό

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
ΧΟΡΗΓΟΣ ΔΕΙΠΝΟΥ
ΧΟΡΗΓΟΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ
ΧΟΡΗΓΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΧΟΡΗΓΟΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
INTERNATIONAL MEDIA PARTNER
ΧΟΡΗΓΟΣ ON-LINE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Συνέδρια
Επερχόμενο Συνέδριο