5ο Συνέδριο, 2006

17.10

Σχεδιάζοντας τις επενδυτικές πολιτικές για τον ελληνικό τουρισμό

John Bell Consultant & Journalist Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Luigi Cabrini Regional Representative for Europe World Tourism Organization Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Roddy J Carr Vice President - IMG Tourism Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Iain Thornton Christie Consultant Private Sector Development and Tourism World Bank Group Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Dr. Don Hawkins Eisenhower Professor of Tourism Policy School of Business George Washington University Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Tavit Köletavitoğlu ex-Chairman TYD- Turkish Tourism Investors Association Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Robert McDonald, Regional Correspondent Economist Intelligence Unit Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
David I. McMillan ‘Bio’ CEO IH&RA Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Clemente Pinedo President RESDE Development Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Michael Rosenblatt VP Acquisitions & Development Starwood Hotels Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Manisha Tank Presenter, World Business Report Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Γεώργιος Αναστασόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Πατρών Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Σταύρος Ανδρεάδης Πρόεδρος ΣΕΤΕ Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Φάνη Πάλλη - Πετραλιά Υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης - Βουλευτής Β΄ Περιφερείας Αθηνών Ν.Δ. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Βασίλης Πατσουράτης Καθηγητής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Στέλιος Χατζηιωάννου Serial Entrepreneur, Easy Group Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Συνέδρια
Επερχόμενο Συνέδριο