5ο Συνέδριο, 2006

17.10

Σχεδιάζοντας τις επενδυτικές πολιτικές για τον ελληνικό τουρισμό

Η βελτίωση της ελκυστικότητας της χώρας ως τουριστικού προορισμού με κεντρικό άξονα την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής μέσα από το concept «Άξιος Βίος» είναι το κύριο συμπέρασμα του 5ου Συνεδρίου «Τουρισμός & Ανάπτυξη» του ΣΕΤΕ, με θέμα τον σχεδιασμό των επενδυτικών πολιτικών για τον ελληνικό τουρισμό. 

Το concept «Άξιος Βίος» βασίζεται στην μοναδικότητα της ελληνικής εμπειρίας σε επίπεδο lifestyle σε συνδυασμό με τα πρότυπα και τις αξίες που δημιουργεί η παγκοσμιοποιημένη κοινωνία. Η νέα προσέγγιση στο σχεδιασμό των επενδύσεων επιβάλλει την κατανόηση της εννοιολογικής διεύρυνσης του τουρισμού, από την απλή διάσταση των καλοκαιρινών διακοπών στην πολυδιάστατη παροχή εμπειριών ελεύθερου χρόνου.

Σύμφωνα με μελέτη των κ.κ. Β. Πατσουράτη, καθηγητή ΟΠΑ και Γ. Αναστασόπουλου, επίκουρο καθηγητή Πανεπιστημίου Πατρών, στο διάστημα 2002 – 2004 η μείωση των αφίξεων και των εσόδων καθώς και η σχετική επενδυτική άπνοια, είχαν τουλάχιστον τις εξής επιπτώσεις:

α. περιόρισαν την αύξηση της συμβολής του τουρισμού στο ΑΕΠ με τις απώλειες να προσεγγίζουν μέσα στην τριετία τις 5,5 εκατοστιαίες μονάδες,

β. απώλεια 65.280 θέσεων εργασίας,

γ. περιόρισαν την συνεισφορά του τουρισμού στην μείωση του ισοζυγίου εξωτερικών πληρωμών, με άλλα λόγια το έλλειμμα θα μπορούσε να μειωθεί ακόμη κατά 18%,

δ. περιόρισαν την ανάπτυξη άλλων τομέων της οικονομίας, επί των οποίων η τουριστική ζήτηση δρα πολλαπλασιαστικά και

ε. μείωσαν την κερδοφορία των επιχειρήσεων και συγκράτησαν τις αμοιβές των εργαζομένων 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι σύμφωνα με την μελέτη, στο διάστημα 1990 – 2006, κατά μέσο όρο σε ετήσια βάση, μόλις το 1,6% των πόρων του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ) αφορά άμεσα στον τουρισμό. 

Το συνέδριο συμπεραίνει ότι ο ελληνικός τουρισμός έχει ανάγκη μια νέα στρατηγική με κύριο άξονα τον προσανατολισμό της επιχειρηματικότητας σε επιλογή επενδύσεων και παροχή προϊόντων / υπηρεσιών / εμπειριών που καλύπτουν ολοένα και μεγαλύτερη περίοδο μέσα στο χρόνο και θα χρησιμοποιούν το βασικό προϊόν (ήλιος και θάλασσα) ως αναγκαία συνθήκη, αλλά όχι ικανή για την προσέλκυση της ζήτησης. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα χαρτοφυλάκιο προϊόντων το οποίο, είτε από μόνο του θα συνιστά λόγο επίσκεψης στη χώρα μας, είτε / και θα καλύπτει τις ανάγκες lifestyle των υποψήφιων τουριστών.

Συνέδρια
Επερχόμενο Συνέδριο