4ο Συνέδριο, 2005

17.10 - 18.10

Η ανταγωνιστικότητα και η πρόκληση της επανατοποθέτησης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
ΧΟΡΗΓΟΣ ΔΕΙΠΝΟΥ
ΧΟΡΗΓΟΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ
ΧΟΡΗΓΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΧΟΡΗΓΟΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
Συνέδρια
Επερχόμενο Συνέδριο