3ο Συνέδριο, 2004

11.10 - 12.10

Μετα-Ολυμπιακές στρατηγικές για τον Ελληνικό Τουρισμό

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
ΧΟΡΗΓΟΣ ΔΕΙΠΝΟΥ
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ
ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΧΟΡΗΓΟΙ
ΧΟΡΗΓΟΣ ON-LINE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
ΧΟΡΗΓΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Συνέδρια
Επερχόμενο Συνέδριο