3ο Συνέδριο, 2004

11.10 - 12.10

Μετα-Ολυμπιακές στρατηγικές για τον Ελληνικό Τουρισμό

E. Bordas Προέδρος THR, Ισπανία Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
J.J. Brown τ.Υπουργός Τουρισμού & Αναψυχής, NSW, Αυστραλία Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
D. De Villers Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, ΠΟΤ Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
F. Langer Τουριστικός Συντάκτης, FAZ, Γερμανία Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
S. Ljung Freelancer Τουριστική Συντάκτρια, Σουηδία Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Rok V. Klancnik Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, ΠΟΤ Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
M. Kohl Τουριστική Συντάκτρια, SUDDEUTSCHE ZEITUNG, Γερμανία Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
K. Maharaj Παρουσιάστρια, CNBC EUROPE Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
K. Magasdi Τουριστική Συντάκτρια / Παρουσιάστρια, BBC WORLD Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
R. McDonald Συντάκτης, Economist Intellingence Unit Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
G.P. Olalla τ. Γεν. Διευθυντής, Γραφείο Προώθησης Τουρισμού & τ. Γεν. Γραμματέας Τουρισμού Ισπανία Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
A. Poluzzi Εκπρόσωπος THR Ισπανία Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Prof. H. Preuss Καθηγητής Αθλητικής Οικονομίας & Διοίκησης, Παν/μιο Mainz, Γερμανία Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Δ. Αβραμόπουλος Υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Σ. Ανδρεάδης Προέδρος ΣΕΤΕ Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Π. Βενέτης Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Leo Burnett Athens Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Γ. Γούλιος Γενικός Διευθυντής, McCann Erickson Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Γ. Δρακόπουλος Γενικός Διευθυντής, ΣΕΤΕ Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Α. Λιάσκος Υφυπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης, Ελλάς Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Τ. Κιουσόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος, ADEL SAATCHI & SAATCHI Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Καθ. Χ. Κοκκώσης Πρόεδρος ΕΟΤ Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Μ. Παπαπολύζος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, DDB Athens Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Συνέδρια
Επερχόμενο Συνέδριο