3ο Συνέδριο, 2004

11.10 - 12.10

Μετα-Ολυμπιακές στρατηγικές για τον Ελληνικό Τουρισμό

Η σημερινή κατάσταση του ελληνικού τουρισμού, η νέα εικόνα της Ελλάδας – αποτέλεσμα της επιτυχίας των Ολυμπιακών Αγώνων – και ο έντονος ανταγωνισμός, καθιστούν κάτι παραπάνω από αναγκαία την άμεση, επαγγελματική και επιστημονική αντιμετώπιση του μάρκετινγκ για τον ελληνικό τουρισμό.

Η έμπρακτη αναγνώριση της σημασίας του τουρισμού για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας πρέπει να εκφραστεί με γενναίες τομές, άρα πολιτικές αποφάσεις.
Απαλλαγή από απαρχαιωμένες νοοτροπίες και δομές με παράλληλη δημιουργία αποτελεσματικού μηχανισμού διοίκησης του τουριστικού μάρκετινγκ στην Ελλάδα.
Δημιουργία Marketing Tasks Force σε εθνικό επίπεδο και Περιφερειακές Μονάδες Μάρκετινγκ, καθώς και Marketing Clubs σε περιφερειακό.
Διατήρηση και ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας μέσω πρόσθετων δράσεων σε επίπεδο διοίκησης brandΚαλλιέργεια επαφών με τα διεθνή ΜΜΕ.
Διαμόρφωση του Χαρτοφυλακίου προϊόντων του ελληνικού τουρισμού με κριτήριο την ανταγωνιστικότητα κάθε προϊόντος.
Επιλογή γεωγραφικών αγορών κατά προτεραιότητα και με κριτήριο την αποτελεσματικότητα των δράσεων μάρκετινγκ.
Σύνδεση προϊόντων με γεωγραφικές αγορές και κατά προτεραιότητα προώθησή τους.
Συνέπεια και συνέχεια στη διοίκηση του brand, στη χρήση σλόγκαν και λογότυπου για τον ελληνικό τουρισμό.
Έμφαση στην έρευνα και την πληροφόρηση από πλευράς Πολιτείας (υποχρέωσή της) ενταγμένη στην επιστημονική υποστήριξη της τουριστικής πολιτικής.

Η ευκαιρία που δημιούργησαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες για την «απογείωση» του Ελληνικού Τουρισμού, δεν θα δοθεί ποτέ ξανά. Συνεπώς Τώρα ή Ποτέ!

Συνέδρια
Επερχόμενο Συνέδριο