2ο Συνέδριο, 2003

Προσανατολισμός της Αναπτυξιακής Πορείας του Ελληνικού Τουρισμού

Την πρόταση για διάθεση ποσοστού από το σύνολο των κερδών της ΕΤΑ (και όχι μόνο από τα κέρδη των καζίνο) για την προβολή του ελληνικού τουρισμού έκανε ο ΣΕΤΕ κατά την διάρκεια του 2ου Συνεδρίου «Τουρισμός & Ανάπτυξη» που διεξήχθη σήμερα στη Βουλιαγμένη. 

Επίσης, ένα από τα κύρια σημεία της 1ης Ενότητας του Συνεδρίου που είχε θέμα: «Προσανατολισμός της Αναπτυξιακής Πορείας του Ελληνικού Τουρισμού», ήταν η πρόταση του ΣΕΤΕ, για πιθανή επανεξέταση του χωρισμού της χώρας σε ζώνες επενδύσεων, με στόχο την σύμμετρη περιφερειακή ανάπτυξη και μέσω καλύτερης χωρικής κατανομής της τουριστικής δραστηριότητας. 

Στις διαπιστώσεις της 1ης Ενότητας, περιλαμβάνεται ακόμα ότι σε 4 από τις 10 μεγαλύτερες χώρες – πηγές του διεθνούς τουρισμού η Ελλάδα έχει ισχνότατη παρουσία. Κύριες αιτίες είναι η ελλιπής προβολή και η ανεπάρκεια των αεροπορικών συνδέσεων. Οι αιτίες αυτές θα αποτελέσουν και τα μεγάλα εμπόδια για την διείσδυση στην αγορά της Κίνας. 

Με στόχο το αποδοτικότερο μίγμα αγοράς και με κριτήρια το μέγεθος του εξερχόμενου τουρισμού και το κατά κεφαλή ΑΕΠ, η Ελλάδα πρέπει, κατά προτεραιότητα, να επεκταθεί στις αγορές της Γερμανίας, Ελβετίας, Γαλλίας, Ιταλίας και να διατηρήσει το μερίδιο της στην Βρετανία, Ολλανδία, Σουηδία. Με κριτήρια τα μεγαλύτερα έσοδα, οι μορφές τουρισμού και τα τμήματα της αγοράς στα οποία πρέπει να δοθεί προτεραιότητα είναι το γκολφ, η θαλασσοθεραπεία, τα συνέδρια, το γιώτινγκ, η τρίτη ηλικία και ο αθλητικός τουρισμός,. Οι ειδικές αυτές μορφές αποφέρουν από 35% έως 70 % μεγαλύτερα έσοδα ανά επισκέπτη και συμβάλλουν στην άμβλυνση της εποχικότητας. 

Από την 2η Ενότητα με θέμα: «Ο Ρόλος του Τουρισμού στις Πολιτικές Αύξησης της Απασχόλησης και στην Αντιμετώπιση της Ανεργίας», αξίζει να σημειωθεί η διαπίστωση της μελέτης του Πανεπιστημίου Πειραιά που έγινε για λογαριασμό του ΣΕΤΕ, ότι η αύξηση της απασχόλησης στον τουρισμό στο διάστημα 1980-1997, υπολογίζεται στο 87%, έναντι αύξησης 9% στη βιομηχανία και μείωσης 15% στη μεταποίηση. Επίσης, υπολογίζεται ότι, μέχρι το 2010, ο τουρισμός θα δημιουργήσει περί τις 140.000 νέες θέσεις εργασίας απορροφώντας τουλάχιστον το 30% της ανεργίας στην χώρα μας. 

Στην 3η Ενότητα με θέμα: «Οι Εξελίξεις στις Αερομεταφορές και οι Επιδράσεις τους στον Ελληνικό Τουρισμό», αναφέρθηκε με ιδιαίτερη έμφαση ότι η εξασφάλιση ελεύθερης πρόσβασης σε νεοεισερχόμενους μεταφορείς επί γραμμών που καταλήγουν σε ελληνικούς προορισμούς, χωρίς περιορισμούς από διμερείς συμβάσεις και κορεσμό αεροδρομίων είναι μια από τις προϋποθέσεις ανάπτυξης των υπηρεσιών αερομεταφορών και επίγειας εξυπηρέτησης στην χώρα μας. Ο υπερπροστατευτισμός όχι μόνο περιόρισε αλλά και «έδιωξε» ή δεν επέτρεψε την ανάπτυξη υπηρεσιών (αερομεταφορικών και επίγειας εξυπηρέτησης) που είχαν σαν προορισμό την χώρα μας. Αξιοσημείωτη είναι επίσης η παρατήρηση ότι, αύξηση της αεροπορικής ζήτησης μέχρι και 400% μπορούν να δημιουργήσουν οι εταιρείες χαμηλού κόστους, οι οποίες μέσα στο 2003 αναμένεται να επεκταθούν στις αγορές της Γερμανίας, Γαλλίας και Ιταλίας.

Συνέδρια
Επερχόμενο Συνέδριο