1ο Συνέδριο, 2002

Ελληνικός Τουρισμός: Μία στρατηγική προσέγγιση

Τον στόχο των 19,4 εκ αφίξεων τουριστών και των 15 δις δολ για τον ελληνικό τουρισμό μέχρι το 2010, έθεσε ο ΣΕΤΕ κατά τη διάρκεια του συνεδρίου: «Τουρισμός και Ανάπτυξη: Μια Στρατηγική Προσέγγιση» . Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα θα αυξήσει το μερίδιο αγοράς της για μεν την Ευρώπη από 3% το 2000 στο 3,68% το 2010 και αντίστοιχα το μερίδιο της στην παγκόσμια αγορά από 1,87% σε 1,92%.

 Με ολοένα εντονότερη τη τάση για ολιγοήμερες διακοπές και το μειονέκτημα της χρονοαπόστασης της χώρας μας από τις κύριες πηγές τουριστών, ο στόχος για τη μέση διάρκεια παραμονής θα πρέπει να παραμείνει στα σημερινά επίπεδα των 10 ημερών.

 Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΣΕΤΕ κ. Σ. Ανδρεάδη, οι στόχοι αυτοί θα είναι εφικτοί μόνο στη περίπτωση που χώρα μας προχωρήσει άμεσα στην ανάπτυξη μιας σειράς υποστηρικτικών τουριστικών υποδομών που θα ευνοήσουν την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού.

Για την υποστήριξη της επιδιωκόμενης αύξησης της ζήτησης μέχρι το 2010 θα χρειασθούν 128.000 νέες ξενοδοχειακές κλίνες οι οποίες θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση του ποιοτικού κέντρου βάρους της ελληνικής ξενοδοχίας . Η προσέλκυση υψηλού επιπέδου τουριστών , αναμένεται να αυξήσει τη κατά κεφαλή δαπάνη από 737 δολ που ήταν το 2000 σε 773 δολ το 2010. 

Η μεγάλη υστέρηση της χώρας μας έναντι των ανταγωνιστών της στην ειδική τουριστική υποδομή είναι η κύρια αιτία για την έντονη εποχικότητα που παρουσιάζει ο τουρισμός μας, με αποτέλεσμα να συγκεντρώνεται το 51% των αφίξεων στο τρίμηνο Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος. 

Η βελτίωση του επενδυτικού κλίματος μέσω ουσιαστικών τροποποιήσεων και απλούστευσης των διαδικασιών του Αναπτυξιακού Νόμου, προσέλκυσης ξένων επενδύσεων αιχμής, ο διαρκής εκσυγχρονισμός όλων των τουριστικών επιχειρήσεων , η ένταση της προβολής και μάλιστα συνδεδεμένης με τους Ολυμπιακούς Αγώνες αποτελούν τους κύριους άξονες στρατηγικής για την επίτευξη αυτών των στόχων μαζί βέβαια με τη προσήλωση στη ποιότητα και στη καλή σχέση τιμής ποιότητας.

Συνέδρια
Επερχόμενο Συνέδριο