13ο Συνέδριο, 2014

20.10 - 21.10

Τα Στρατηγικά Πλεονεκτήματα της Ελλάδας: Επενδύσεις & Ανάπτυξη

Θεματολογία Συνεδρίου
Το 13ο Συνέδριο του ΣΕΤΕ «Τουρισμός & Ανάπτυξη» με τίτλο: «The Strategic Advantages of Greece: Investments & Growth» πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 20 και την Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014 στο Divani Apollon Palace & Thalasso.

Το 13ο Συνέδριο επικέντρωσε τη θεματολογία του σε συγκεκριμένες προτάσεις, όσον αφορά στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, τις απαιτούμενες επενδύσεις που πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα και τις νέες τάσεις επικοινωνίας και προώθησης των τουριστικών προϊόντων.

Τα Συνέδρια «Τουρισμός & Ανάπτυξη» αποτελούν καθιερωμένες παρεμβάσεις του ΣΕΤΕ στο δημόσιο διάλογο για τον τουρισμό και απευθύνονται σε επενδυτές, επιχειρηματίες, ανώτατα & ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων και αξιωματούχους του δημόσιου τομέα που επιθυμούν να έχουν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση των εξελίξεων για την ανάπτυξη του τουρισμού στη χώρα μας.

Συνεδριακός Χώρος

Divani Apollon Palace & Thalasso
Αγίου Νικολάου 10
166 71 Βουλιαγμένη
Tηλ. +30 210 8911100
Φαξ +30 210 9658010
http://www.divanis.com
info@divaniapollon.gr

Γλώσσα
Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου ήταν η ελληνική με ταυτόχρονη μετάφραση στα αγγλικά.

Η τοποθέτηση των συνέδρων για τις συνεστιάσεις, έγινε με το EventReception.

Συνέδρια
Επερχόμενο Συνέδριο