12ο Συνέδριο, 2013

21.10 - 22.10

Τουριστικός Στρατηγικός Σχεδιασμός 2021: Ο Οδικός Χάρτης Υλοποίησης

Ως τη βάση πάνω στην οποία θα στηριχθεί η αναπτυξιακή στρατηγική του τουρισμού, ο ΣΕΤΕ, κατά τη διάρκεια του 12ου Συνεδρίου του, παρουσίασε τα αποτελέσματα της μελέτης McKinsey: «Τουριστικός Στρατηγικός Σχεδιασμός 2021».

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, τα επόμενα 8-10 χρόνια, ο τουρισμός θα αποτελέσει κινητήρια δύναμη της ελληνικής οικονομίας, αντιπροσωπεύοντας πάνω από το 35% και το 38% του συνολικού αναπτυξιακού δυναμικού σε όρους Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) και απασχόλησης αντίστοιχα. Οι διεθνείς επισκέπτες θα φθάσουν τα 22-24 εκατ., με παράλληλη αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι. H συνολική συνεισφορά σε ΑΠΑ θα είναι 41- 44 δισ. Ευρώ (+ 16 - 17 δισ. Eυρώ σε σχέση με σήμερα) και περίπου 1 εκατ. στην απασχόληση (+ 300.000 θέσεις).

Η κύρια προτεραιότητα είναι η δημιουργία ενός ισχυρού και διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου προϊόντων. Έξι «κύρια» προϊόντα έχουν οριστεί, καθώς και μια σειρά από «συμπληρωματικά και εξειδικευμένα προϊόντα». Για καθένα από αυτά τα κύρια προϊόντα έχει αναπτυχθεί εξειδικευμένη στρατηγική που περιλαμβάνει την κατάλληλη στρατηγική αγοράς, τμηματοποίηση πελατείας, ανάπτυξη υποδομών και στρατηγική προώθησης.

Για την περίοδο 2014-2020, θα χρειαστεί αύξηση των μέσων ετήσιων επιπέδων επενδύσεων κατά περίπου 3,3 δισ. Ευρώ κατά μέσο όρο. Βασικό μέρος των απαιτούμενων επενδύσεων αφορά στη στοχευμένη αναβάθμιση υπαρχόντων καταλυμάτων, τη δημιουργία νέων υψηλής ποιότητας και την ενίσχυση των υποδομών για το ναυτικό τουρισμό. Κρατικοί και κοινοτικοί πόροι (π.χ. ΕΣΠΑ) θα αξιοποιηθούν προσεκτικά, ώστε να αποτελέσουν βάση αύξησης της ιδιωτικής επένδυσης και να βελτιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητά τους.

Ο Πρόεδρος του ΣΕΤΕ, κ. Ανδρέας Ανδρεάδης δήλωσε: «Με ιδιαίτερη χαρά παραδίδουμε σήμερα ένα ολοκληρωμένο, ελληνικό, στρατηγικό, και εμπεριστατωμένο σχέδιο. Έναν οδικό χάρτη υλοποίησης για τον ελληνικό τουρισμό, χωρίς κομματικά χρώματα και γνωρίζοντας από πρώτο χέρι τα δεδομένα και τις προοπτικές του. Ένα σχέδιο που η υλοποίησή του, θα φέρει άμεσα αποτελέσματα στην προσπάθεια της χώρας να εκκινήσει την ανάπτυξη και να ανακάμψει. Επιθυμία μας είναι να συνεργαστούμε στενά με την Πολιτεία και να υλοποιήσουμε με ενότητα και όραμα αυτό το φιλόδοξο σχέδιο.

Το Συνέδριο χαιρέτησαν ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Γιάννης Στουρνάρας, ο Υπουργός Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, κ. Κωστής Χατζηδάκης και η Υπουργός Τουρισμού, κα Όλγα Κεφαλογιάννη.

Επίσης, συμμετείχαν ως ομιλητές: ο Γενικός Γραμματέας Τουρισμού, κ. Αναστάσιος Λιάσκος, ο Αντιπρόεδρος της AEGEAN, κ. Ευτύχιος Βασιλάκης, ο Γενικός Διευθυντής Τραπεζικής Επιχειρήσεων & Επενδυτικής Τραπεζικής Ομίλου και μέλος της Διοικητικής και Εκτελεστικής Επιτροπής της Eurobank, κ. Κωνσταντίνος Βουσβούνης, ο Managing Director, McKinsey & Company, Greece, κ. Γιώργος Τσόπελας, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της HotelBrain, κ. Πάνος Παλαιολόγος, ο Managing Director της Marketing Greece, κ. Ιωσήφ Πάρσαλης, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της TrueGreece, κ. Χρήστος Στεργίου και ο Πρόεδρος του ΣΕΤΕ, κ. Ανδρέας Ανδρεάδης.

 

Συνέδρια
Επερχόμενο Συνέδριο