10ο Συνέδριο, 2011

31.10 - 1.11

Τουρισμός: Υπόθεση Εθνική

Ο ελληνικός τουρισμός, παρά τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει, καταγράφει σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2010. Η πρώτη όμως, εικόνα για το 2012 είναι ότι θα είναι μια εξαιρετικά αβέβαιη χρονιά, που θα επηρεαστεί από πιθανή νέα διεθνή οικονομική ύφεση, από την επανάκαμψη των χωρών της Βόρειας Αφρικής και κυρίως από την όποια εικόνα σοβαρού και ευνομούμενου κράτους διαμορφωθεί για την Ελλάδα στο εξωτερικό. 

Η Ελλάδα εισέρχεται σε μία δύσκολη και επίπονη δεκαετή περίοδο προσαρμογής, στη διάρκεια της οποίας καλείται να μετατρέψει την σοβιετικού τύπου οικονομία της σε ανταγωνιστική οικονομία σύγχρονης ευρωπαϊκής χώρας. Το έργο, ιδιαίτερα για την πρώτη τριετία, είναι τιτάνιο και απαιτεί εθνική συσπείρωση, με παραμερισμό προσωπικών, κομματικών και συντεχνιακών στόχων και σκοπιμοτήτων. Ο τουρισμός με ορίζοντα το 2021 μπορεί να προσφέρει σχεδόν την μισή μελλοντική ανάπτυξη της χώρας (18 δισ. Ευρώ επιπλέον - σύνολο 50 δισ. Ευρώ κατ’ έτος) και 220.000 νέες θέσεις εργασίας. 

Για να μπορέσει ο τουρισμός να στηρίξει την ανάκαμψη, απαραίτητη προϋπόθεση είναι μια συγκεκριμένη αναπτυξιακή πρόταση με κύριους άξονες την ποιότητα, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την αύξηση της απασχόλησης και την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη. Μια τέτοια πρόταση παρουσιάσθηκε στο Συνέδριο από το Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού σε συνεργασία με τον ΣΕΤΕ. Η πρόταση θέτει ως στόχο η Ελλάδα να συγκαταλέγεται στους 10 πρώτους τουριστικούς προορισμούς του κόσμου, μέχρι το 2021. 

Όπως είναι φυσικό, σε ένα 10ετές σχέδιο, στρατηγικού επιπέδου, αρκετά σημεία χρειάζονται περαιτέρω εξειδίκευση και συνεργασία με συναρμόδια υπουργεία, ή και με φορείς. Υπάρχουν σημεία τα οποία πρέπει να στηριχθούν από μελέτες εκατοντάδων σελίδων. Η ποσοτικοποίηση ορισμένων (λιμάνια, μαρίνες κλπ.) χρειάζεται τεκμηρίωση. Και σε βάθος 10ετίας οπωσδήποτε θα χρειαστεί και επικαιροποίηση. Όμως η βάση που συμφωνήθηκε δεσμεύει και αποτελεί την βάση για τον έλεγχο όσων ηγούνται της προσπάθειας.

Οι προτεραιότητες και τα μέτρα για τον ελληνικό τουρισμό θα μπορούσαν να ομαδοποιηθούν σε 4 κατηγορίες:

undefined
Επαναπροσδιορισμός της εμπορικής πολιτικής. Ο ελληνικός τουρισμός πρέπει να επιδιώξει να διατηρήσει τα μερίδιά του στις παραδοσιακές ευρωπαϊκές αγορές και ταυτόχρονα να υιοθετήσει μία στρατηγική διείσδυσης σε αναδυόμενες αγορές (Ρωσία και Κίνα) καθώς και στην αγορά των ΗΠΑ. Η εμπορική πολιτική θα πρέπει επίσης να επιδιώξει να αλλάξει το μίγμα των τουριστών σε όφελος των ανώτερων εισοδηματικών τάξεων, μέσω της ποιοτικής αναβάθμισης του προϊόντος «ήλιου και θάλασσας» και της επέκτασης του με κρουαζιέρες, θαλάσσιο τουρισμό, ΠΟΤΑ και την καθιέρωση της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης ως προορισμών για «αστικές αποδράσεις».
undefined
Δημιουργία ποιοτικών υποδομών με ταυτόχρονη επιτάχυνση των επενδύσεων. Κεφάλαια θα μπορούσαν να κατευθυνθούν στη δημιουργία επιπλέον συνεδριακών κέντρων, στις υποδομές για το ναυτικό τουρισμό και στην ίδρυση παραθεριστικών κατοικιών και ΠΟΤΑ.
undefined
Διευκόλυνση πρόσβασης και μεταφορών. Η Ελλάδα πρέπει να δημιουργήσει σημεία επιπλέον σύνδεσης με τις αναδυόμενες και τις πιο απομακρυσμένες αγορές, μέσω απ’ ευθείας πτήσεων και της άρσης ή αναθεώρησης διαδικασιών για την παροχή άδειας εισόδου (διευκολύνσεις στο πλαίσιο των διαδικασιών Schengen).
undefined
Ριζική αναβάθμιση των επαγγελματικών δυνατοτήτων και της τεχνογνωσίας. Η χώρα χρειάζεται τριτοβάθμια Πανεπιστημιακή Σχολή Τουρισμού με ισχυρές διεθνείς διασυνδέσεις. Επιπλέον, είναι κρίσιμη η αναδιοργάνωση των κεντρικών οργανωτικών δομών, με τη δημιουργία οκτώ ξεχωριστών λειτουργικών τμημάτων που να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων (π.χ. το στρατηγικό σχεδιασμό, τη διαχείριση αγορών και προϊόντων, το μάρκετινγκ, την υποστήριξη πωλήσεων, την αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών).

Σχετικά με το ρόλο του κράτους σημαντικά ζητούμενα αποτελούν τα εξής σημεία:

undefined
Οργανωτικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις. Τα θέματα των επιχειρήσεων του τουριστικού τομέα έγκεινται στις αρμοδιότητες πολλών υπουργείων και απαιτείται καλύτερος συντονισμός.
undefined
Ανάπτυξη επικοινωνιακής στρατηγικής από εξειδικευμένη εταιρεία marketing που θα προκύψει από τη συνεργασία ΣΕΤΕ – ΥΠΠΟΤ/ΕΟΤ .
undefined
Αναδιάρθρωση των παραμέτρων ανταγωνιστικότητας

    - Σταθερό φορολογικό περιβάλλον, συντελεστές φορολόγησης στα επίπεδα των κύριων
      ανταγωνιστριών χωρών.

    - Άρση των αγκυλώσεων που εμποδίζουν την ανάπτυξη του ανταγωνισμού.

    - Καταπολέμηση εγκληματικότητας, εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας.

Τέλος, το πιο σημαντικό συμπέρασμα είναι ότι την δυσκολότερη στιγμή, ο τουρισμός αναδεικνύεται σε πεδίο σύγκλισης και κοινής δράσης μεταξύ των κομμάτων. Σε μια περίοδο διχαστικών διλημμάτων και εξαιρετικής αβεβαιότητας η εθνική συσπείρωση και συστράτευση, γύρω από τον σημαντικότερο πυλώνα της οικονομίας, ενισχύθηκαν περισσότερο από ποτέ. 
Συνέδρια
Επερχόμενο Συνέδριο