Νέα Χορηγών

05 ΙΟΥΝ 2018

Κτήμα Κυρ-Γιάννη: Η Καινοτομία χτίζει τη Παράδοση

Η Κυρ-Γιάννη, πιστή στο μότο της "Η Καινοτομία χτίζει τη Παράδοση", αξιοποιεί δυναμικά τους βασικούς πυλώνες της φιλοσοφίας της: καινοτομία, σεβασμός στην παράδοση και εξειδικευμένη γνώση για το κρασί, από το αμπέλι ως τον τελικό καταναλωτή. 

Στο πλαίσιο αυτό, το Κτήμα Κυρ-Γιάννη υλοποιεί την εφαρμογή ‘‘Smart Wine’’, που στηρίζεται σε λύση ελληνικής εταιρείας, η οποία διασφαλίζει τις συνθήκες ποιότητας του κρασιού σε κάθε βήμα της πορείας του, από τον παραγωγό, στο διανομέα, μέχρι τον καταναλωτή.

undefined

Η συγκεκριμένη εφαρμογή επιτρέπει την οικονομική και ασφαλή συλλογή δεδομένων από αισθητήρες τοποθετημένους ακόμη και σε σημεία που σήμερα δεν υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας (π.χ. υπόγεια, κελάρια, κλπ). Παράλληλα, υπάρχουν αισθητήρες που ελέγχουν την θερμοκρασία, την υγρασία, και την φωτεινότητα στους χώρους αποθήκευσης προϊόντων. 

Με αυτό το τρόπο, η ομάδα της Κυρ-Γιάννη εγγυάται για τις συνθήκες φύλαξης και μεταφοράς των κρασιών, αλλά και για το τελικό αποτέλεσμα της ποιότητας του κρασιού που θα απολαύσουν οι καταναλωτές και στις 35 χώρες που εξάγει η εταιρεία.