Νέα Χορηγών

13 ΑΠΡ 2018

Ο Όμιλος Eurobank

undefined

Ο Όμιλος Eurobank είναι ένας δυναμικός χρηματοοικονομικός οργανισμός με παρουσία σε έξι χώρες, σύνολο ενεργητικού €60,0 δισ. και ανθρώπινο δυναμικό 13.512 εργαζόμενους. Ξεκίνησε τη διαδρομή του το 1990 και συνεχίζει τη δυναμική του πορεία με σταθερά και αποφασιστικά βήματα, εστιάζοντας πάντα στις εξειδικευμένες ανάγκες των πελατών του. 

Με συνολικό δίκτυο 700 σημείων εξυπηρέτησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ο Όμιλος παρέχει ένα ολοκληρωμένο φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. 

Στην Ελλάδα, η Eurobank είναι μια εκ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών.  Με δύο διακριτά δίκτυα λιανικής, το Δίκτυο Eurobank και το Δίκτυο Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, εξειδικευμένα κέντρα εξυπηρέτησης επιχειρήσεων, δίκτυο Private Banking και βραβευμένα ηλεκτρονικά δίκτυα, η φιλοσοφία της Eurobank εστιάζει στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους πελάτες της. 

Ο Όμιλος επίσης διατηρεί στρατηγική θέση στη Βουλγαρία και τη Σερβία και διακρίνεται στον τομέα διαχείρισης περιουσίας στην Κύπρο, το Λουξεμβούργο και το Λονδίνο. 

Πέρα από την επιχειρηματική του δραστηριότητα, ο Όμιλος αναπτύσσει δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας, επενδύοντας στους τομείς της οικονομίας, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό  υλοποιεί  προγράμματα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν την Παιδεία, την Καινοτομία και τη Νεανική Επιχειρηματικότητα, την Κοινωνική Αλληλεγγύη, τον Πολιτισμό, τον Αθλητισμό και το Περιβάλλον. 

Eurobank και Τουρισμός 

Στη Eurobank, στηρίζουμε την Ελλάδα της εξωστρέφειας και της ανάπτυξης, αναγνωρίζοντας τον νευραλγικό ρόλο του Τουρισμού για την οικονομία της χώρας μας. 

 • Χρηματοδοτούμε την υγιή τουριστική επιχειρηματικότητα.
 • Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες του κλάδου, μέσω του Τομέα Ξενοδοχείων & Τουρισμού (Hotels & Leisure Unit), με υπηρεσίες όπως: 

o   Στήριξη επενδυτικών σχεδίων

 • Χρηματοδότηση επενδύσεων για ανεγέρσεις, ανακαινίσεις και αναβαθμίσεις ξενοδοχείων και μεγάλων σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων.
 • Συνδρομή στη διαδικασία εξεύρεσης στρατηγικών επενδυτών.
 • Χρηματοδότηση εξαγορών (M&As).

o     Ρευστότητα

 • Χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης.
 • Διαχείριση εισπράξεων και πληρωμών των τουριστικών επιχειρήσεων, για τη βελτιστοποίηση της ρευστότητάς τους.
 • Υπηρεσίες διαχείρισης μισθοδοσίας.

o   Ευελιξία

 • Αναδιάρθρωση υφιστάμενων δανείων, σύμφωνα με τις δυνατότητες κάθε επιχείρησης και των μετόχων της.
 • Πρόγραμμα αποπληρωμής κεφαλαίου μακροπρόθεσμων δανείων, καθοριζόμενο με βάση την εποχικότητα των ταμειακών ροών.
 • Παράλληλα, υποστηρίζουμε διαχρονικά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του Τουριστικού Κλάδου, μέσω του Προγράμματος «Επιχείρηση Τουρισμός» 

eurobank.gr