ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

2018
Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού 2018
Συνολική συμμετοχή στο ΑΕΠ 30,9% [ΙΝΣΕΤΕ] 
Συνολική συμμετοχή στην απασχόληση 25,9% της συνολικής απασχόλησης [WTTC]
Συνολική Απασχόληση 988.600 [WTTC]
Έσοδα από εισερχόμενο τουρισμό

15,6 δισ. €  (δεν περιλαμβάνονται τα έσοδα από κρουαζιέρα) [ΤτΕ] 

Αφίξεις μη κατοίκων  30,1  εκατ. (δεν περιλαμβάνονται οι αφίξεις από κρουαζιέρα)
Μέση κατά κεφαλή δαπάνη 520 € (δεν περιλαμβάνονται τα ποσά κρουαζιέρας)
Εποχικότητα 54,8% των αφίξεων αλλοδαπών πραγματοποιείται Ιούλιο - Αύγουστο - Σεπτέμβριο
Συγκέντρωση Προσφοράς 70% των ξενοδοχειακών κλινών συγκεντρώνονται σε 4 περιοχές της Ελλάδας [ΞΕΕ]
Ξενοδοχειακή Υποδομή 10.121 ξενοδοχεία / 798.650 κλίνες [ΞΕΕ]
Top 5 αεροδρόμια (σε αφίξεις αλλοδαπών)

Αθήνα (8.121.761), Ηράκλειο (3.319.392), Ρόδος (2.362.308), Θεσσαλονίκη (2.162.117), Κέρκυρα (1.509.219) [ΔΑΑ, Fraport Greece & ΥΠΑ.]

  Πατήστε εδώ  για τα στατιστικά στοιχεία εισερχόμενου τουρισμού .