ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

2017
Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού 2017
Συνολική συμμετοχή στο ΑΕΠ 27,3% [ΙΝΣΕΤΕ] 
Συνολική συμμετοχή στην απασχόληση 24,8% της συνολικής απασχόλησης [WTTC]
Συνολική Απασχόληση 934.500 [WTTC]
Έσοδα από εισερχόμενο τουρισμό 14,2 δισ. €  (δεν περιλαμβάνονται τα έσοδα από κρουαζιέρα) [ΤτΕ]
Αφίξεις μη κατοίκων  27,2  εκατ. (δεν περιλαμβάνονται οι αφίξεις από κρουαζιέρα)
Μέση κατά κεφαλή δαπάνη 522 € (δεν περιλαμβάνονται τα ποσά κρουαζιέρας)
Μερίδιο Αγοράς (2017) 2% Παγκόσμια, 4% Ευρώπη
Εποχικότητα 57,3% των αφίξεων αλλοδαπών πραγματοποιείται Ιούλιο - Αύγουστο - Σεπτέμβριο
Συγκέντρωση Προσφοράς 70% των ξενοδοχειακών κλινών συγκεντρώνονται σε 4 περιοχές της Ελλάδας [ΞΕΕ]
Ξενοδοχειακή Υποδομή 9.783 ξενοδοχεία / 806.045κλίνες [ΞΕΕ]
Top 5 αεροδρόμια (σε αφίξεις αλλοδαπών)

Αθήνα (4.797.365), Ηράκλειο (3.147.704), Ρόδος (2.178.663), Θεσσαλονίκη (1.929.916,Κέρκυρα (1.300.189)[ΔΑΑ & ΥΠΑ.]

  Πατήστε εδώ για την μελέτη " Η συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία το 2017 ",  εδώ  για τα στατιστικά στοιχεία εισερχόμενου τουρισμού & εδώ  για την ανάλυση εισερχόμενου τουρισμού ανά Περιφέρεια και ανά Αγορά (2017)