ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΤΕ

15 ΝΟΕ 2022

Διαδικτυακό σεμινάριο ΣΕΤΕ με θέμα τις εξελίξεις στον τομέα των ξενοδοχείων, που αφορούν στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA - Παρουσιάσεις

Ο ΣΕΤΕ, διοργάνωσε στις 15 Νοεμβρίου, διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα τις εξελίξεις στον τομέα των ξενοδοχείων, που αφορούν στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

Οι παρουσιάσεις έγιναν από τους κ.κ. Γιάννη Λυδάκη, Group Financial Director, Mitsis Group of Companies και Λάμπρο Λαμπριανάκη, Γενικό Διευθυντή, Hit Hospitality Integrated Technologies SA.

Η πρώτη παρουσίαση αφορά στα «Δεδομένα εσόδων που διαβιβάζουν τα Ξενοδοχεία στη Ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA για τα έτη 2021, 2022 και 2023» και μπορείτε να τη δείτε εδώ και η δεύτερη παρουσίαση αφορά στη «Διαβίβαση παραστατικών ξενοδοχείων- myDATA» και μπορείτε να τη δείτε εδώ

Οι παρουσιάσεις συνοψίζουν τα βασικά σημεία που επεξεργάστηκε η ομάδα εργασίας του ΣΕΤΕ για τα myDATAσε συνεργασία με την ΑΑΔΕ, και πιο συγκεκριμένα τι ισχύει για το 2021-2022, τις δυο πρώτες χρόνιες εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων και τι διαφοροποιείται για το 2023. 

Τα κείμενα θα επικαιροποιούνται σύμφωνα με τις εξελίξεις, σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ.