ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΤΕ

23 ΣΕΠ 2014

Προτάσεις ΣΕΤΕ σχετικά με την ανάπτυξη των ΜμΕ στην Ελλάδα

Δείτε εδώ τις προτάσεις του ΣΕΤΕ σχετικά με τη δημιουργία Εθνικής Στρατηγικής για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.