ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΤΕ

15 ΙΟΥΛ 2013

Φορολογία εισοδήματος

Προτάσεις - Παρατηρήσεις του ΣΕΤΕ στο σχέδιο νόμου «Φορολογία Εισοδήματος, Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».