ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΑΣ

Ελισάβετ Βλάχου Λογιστήριο Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Ελένη Γλαβά Γραμματεία Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Μαρία Γλατζή Γραμματεία Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Αγγελική Καραγκούνη Content Manager Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Αγγελική Παπαγεωργίου Events Officer Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Μαρία Γάτσου Communications Director Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Καλλιόπη Ανδριοπούλου Membership Officer Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Γιώργος Αμβράζης Γενικός Διευθυντής Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα