ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΑΣ

Ελισάβετ Βλάχου Λογιστήριο Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Ελένη Γλαβά Υπεύθυνη Γραμματείας Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Αγγελική Καραγκούνη Content Manager Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Αγγελική Παπαγεωργίου Events Manager Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Μαρία Γάτσου Διευθύντρια Επικοινωνίας Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Καλλιόπη Ανδριοπούλου Memberships Officer Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Γιώργος Αμβράζης Γενικός Διευθυντής Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα