Ο ΣΕΤΕ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2022

Τα Μέλη του ΣΕΤΕ προέρχονται από τέσσερις κατηγορίες:

1) Τακτικά 

2) Έκτακτα

3) Συνδεδεμένα

4) Επίτιμα

Οι ανωτέρω κατηγορίες αναλύονται ειδικότερα ως εξής:

 

Τακτικά510 Τουριστικές Επιχειρήσεις (που αντιστοιχούν σε 649 Τουριστικές Επιχειρηματικές Μονάδες) &

14 Πανελλήνιες Κλαδικές Ενώσεις Τουριστικών Επιχειρήσεων.

 

 

Έκτακτα: Ενώσεις Φυσικών Προσώπων & 5 λοιπά Έκτακτα Μέλη

Συνδεδεμένα: 25 Επιχειρήσεις

 

Ο ΣΕΤΕ, μέσω των 14 Πανελληνίων Κλαδικών Ενώσεων Τουριστικών επιχειρήσεων που αποτελούν Τακτικά Μέλη του, εκπροσωπεί εμμέσως περισσότερες από 51.000 επιχειρήσεις/επαγγελματίες που ανήκουν σε ένα μεγάλο φάσμα δυναμικών οικονομικών δραστηριοτήτων, ήτοι τα μικρά και μεγάλα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια – καταλύματα, τα ταξιδιωτικά και τουριστικά γραφεία, τις επιχειρήσεις ενοικίασης σκαφών και αυτοκινήτων, τα τουριστικά λεωφορεία, τις εκμεταλλεύσεις μαρίνων, τις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις, τις οργανωμένες αλυσίδες εστίασης, τις επιχειρήσεις οργάνωσης συνεδρίων κλπ

Εκτιμώμενο σύνολο θέσεων απασχόλησης (εκτός Τραπεζών): 356.571