ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ιδρύθηκε το 1991, με βασική επιδίωξη τη συνένωση των τουριστικών επιχειρήσεων που παρέχουν υψηλή ποιότητα υπηρεσιών.

Στόχος ήταν η δημιουργία ενός φορέα που θα εξέφραζε δυναμικά τις θέσεις του τομέα. Έκτοτε με την ένταξη και κλαδικών φορέων, ο ΣΕΤΕ στηρίζει και προωθεί συνολικά τις θέσεις του ελληνικού τουρισμού, τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων. Στο πλαίσιο αυτό ο ΣΕΤΕ αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη στρατηγική ενδυνάμωση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και κατ΄επέκταση της εθνικής οικονομίας.

Επίσης, παρεμβαίνει για την άρση τυχόν εμποδίων ή αντικινήτρων για τη δημιουργία ενός φιλικού οικονομικού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις. Παράλληλα, παροτρύνει την Πολιτεία ώστε να λάβει μέτρα διευκόλυνσης της υλοποίησης επενδύσεων, ενώ θέτει τις προϋποθέσεις για να παραμείνει σε αναπτυξιακή τροχιά ο ελληνικός τουρισμός.