Ετήσιοι Απολογισμοί

 

Ετήσιος απολογισμός δράσεων του ΣΕΤΕ για το 2021

Απολογισμός δράσεων του ΣΕΤΕ για το 2017 - 2020

Ετήσιος απολογισμός δράσεων του ΣΕΤΕ για το 2020

Ετήσιος απολογισμός δράσεων του ΣΕΤΕ για το 2019 

Ετήσιος απολογισμός δράσεων του ΣΕΤΕ για το 2018 

Ετήσιος απολογισμός δράσεων του ΣΕΤΕ για το 2017

Ετήσιος απολογισμός δράσεων του ΣΕΤΕ για το 2016

Ετήσιος απολογισμός δράσεων του ΣΕΤΕ για το 2015

Ετήσιος απολογισμός δράσεων του ΣΕΤΕ για το 2014

Ετήσιος απολογισμός δράσεων του ΣΕΤΕ για το 2013